1994. november 17., csütörtök II. évfolyam, 414. szám

*** A Kolozs megyei RMDSZ elnöksége nyilatkozatot tett közzé a Molnos Lajos megyei elnök ellen hozott jogsértô törvényszéki végzéssel és az ellene kiadott – bár Molnar Lajos névre kiállított – letartóztatási paranccsal kapcsolatban.
Molnos Lajos megyei RMDSZ-elnököt, városi tanácsost 1994. július 8-án – több, a Mátyás szobor körüli törvénytelen ásatások ellen tiltakozó társával együtt – 50.000 lejes pénzbírsággal sújtotta a kolozsvári rendôrség. A megbírságoltak – így Molnos Lajos is – természetesen fellebbeztek a Kolozsvári Törvényszéken, s a perek még folyamatban vannak, a harmadik tárgyalásra 1995. január 11-én kerülne sor (a kolozsvári rendôrség képviselôje eddig egyetlen tárgyaláson sem jelent meg). Ezt a fellebbezési pert figyelmen kívül hagyva (bár tudomása volt róla!) a rendôrség kezdeményezte a pénzbüntetések fogházra való átváltoztatását. Ebben az újabb perben Molnos Lajos soha nem kapott kézhez idézôt, ezzel szemben 1994. november 15-én a postaládában találta – boríték és postabélyegzô nélkül, de a gépelés idôpontja a határozatlan október 28-al – a kolozsvári Törvényszék október 14-i döntését, miszerint a pénzbírságot egyhavi börtönbüntetésre változtatta. Az ítélet kimondásától a legépelésig és a postai “kézbesítésig” végzett “idôhúzás” nyilvánvalóan azt célozta, hogy a védelem kifusson a 15 napos fellebbezési határidôbôl. Nem beszélve arról, hogy az ítéletet bizonyos Molnar Lajos ellen hozták, a gépelt határozat tanúsága szerint! Ennek ellenére a védelem természetesen november 16-án benyújtotta a fellebbezést. Kérdés, hogy milyen eredménnyel.
Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöksége a leghatározottabban tiltakozik a hasonló “törvényes” eljárások ellen, valamint minden, a törvényességet lábbal tipró, a hazai demokrácia kiteljesedését gátló, megfélemlítô szándékú, semmiféle másságot – legyen az etnikai, vallási, politikai – nem tûrô hatalmi önkényeskedés ellen. Úgy értékeli, hogy a jelzett eset is beleilleszkedik abba az általános és egyre agresszívebbé, durvábbá váló támadásba, amelyet a jelenlegi hatalom hallgatólagos támogatásával a szélsôséges nacionalisták indítottak elsôsorban az RMDSZ, annak tisztségviselôi és általában a romániai magyarság ellen. Kijelentjük – hangzik végezetül a nyilatkozat –, hogy a továbbiakban is élni fogunk a tiltakozás minden törvényes eszközével és módjával mind a hazai, mind pedig a nemzetközi fórumokon, bármely antidemokratikus intézkedés ellen, bárki is követi el azt.

*** Bíró Anna-Mária, a szövetségi elnök politikai tanácsosa 1994. október 30-a és november 10-e között részt vett egy, az American Council of Young Political Leaders (Fiatal politikusok amerikai tanácsa) által rendezett választási tanulmánykörúton. A Washington, New York és Colorado államokban zajlott körúton tömegtájékoztatási szakértôk, gazdasági szakemberek, egyetemi tanárok vettek részt.

*** Asztalos Ferenc parlamenti képviselô többszöri interpellációja, a szülôi és tantestületi beadványok és tiltakozások, nem utolsósorban pedig Markó Bélának a tanügyminiszterrel folytatott személyes tárgyalása eredményeként november 18-tól végre visszatérhet régi iskolájába és osztálytermébe a kolozsvári (kerekdombi) 7-es számú iskola IV. osztálya. Victor Drãgoiu megyei fôtanfelügyelô – a miniszteri telefonutasításnak engedelmeskedve közölte az érdekeltekkel a kedvezô döntést.

*** Az ombodi RMDSZ-szervezet kezdeményezésére jól sikerült lakossági fórumon vehettek részt Szatmár megye e Szamos-parti településének polgárai. Közérdekû helyi kérdések sorát vetettél fel és kérték velük kapcsolatban Pécsi Ferenc parlamenti képviselô, valamint az RMDSZ megyei és szatmárnémeti szervezete vezetôségének véleményét. Hozzászólt a kérdéshez Muzsnay Árpád megyei és Kabai István városi elnök, Czeili István városi tanácsos, valamint Varga Attila képviselô irodavezetôje, Csirák Csaba.