1994

1994. március 7., hétfő II. évfolyam, 235. szám

*** 1994. március 6-tól Bukarestben tartózkodik a magyarországi Szabad Demokraták Szövetségének küldöttsége. A delegációt Kuncze Gábor elnökhelyettes, frakcióvezető vezeti, tagjai dr. Szentiványi István ügyvivő, az Országgyőlés Külpolitikai Bizottságának alelnöke és Törzsök Erika, az SZDSZ kisebbségpolitikai titkára.
Hétfőn, március 7-én az SZDSZ-küldöttség tálálkozott Viorel Hrebenciuc kormányfőtitkárral, majd több ellenzéki párt székházában tett látogatást és megbeszéléseket folytatott e pártok vezetőivel.
Az est folyamán a magyarországi vendégek az RMDSZ bukaresti székházában találkoztak Markó Béla szövetségi elnökkel és az RMDSZ frakcióvezetőivel, majd a parlamenti csoport tagjaival is. Ezt követően az SZDSZ-küldöttség sajtóértkezletet tart a bukaresti Magyar Kulturális Központban.

*** Még annak idején, 1992. őszén, az RMDSZ Maros megyei elnöksége felhívással fordult a romániai magyarsághoz, hogy segítsenek összegyőjteni a Cseresznyés Pálra kirótt rendkívüli nagy pénzbüntetés összegét. A felhívásnak széleskörő visszhangja támadt, az emberek Erdély-szerte megértették a közteher vállalásának fontosságát, hiszen mindenki tudta, hogy Cseresznyés Pált és társait, akárcsak a zetelakiakat és oroszhegyieket is egyszerően azért ítélték el, mert magyarok. Ebben az esetben nem igazságszolgáltatásról, hanem politikai bosszúról volt szó.
A Cseresznyés Pál javára összegyőlt összeg kezelését a Maros megyei RMDSZ elnöksége a megyei választmány által kijelölt kuratóriumra bízta. A kuratórium 2.511.763 lejt fizetett ki Cseresznyés Pál javára – perköltségek, Mihail Cofariu életjáradéka, hozzátartozók segélyezése, lakásfenntartás és élelmiszercsomagok fedezésére.
Az 1990. márciusi események többi elítéltjét, az időközben kiszabadult Szabadi Ferencet, az erdőcsinádiakat is a Cseresznyés Pál Alapból segélyeztük. Az elítéltek és a börtönből kiszabadultak megsegítésére összesen 1.117.000 lejt fizettünk ki – közli a Cseresznyés Pál Alap kuratóriuma.
A Cseresznyés Pál Alapra összegyőjtött teljes összeget kamatos bankbetétben helyezték el, hogy értékét az infláció ellenére is megőrizzék. A kuratórium minden döntéséről és minden pénzügyi mőveletről hiteles jegyzôkönyv készült. Az erdőcsinádiak kiszabadulása óta az ártatlanul elítélt Maros megyeiek közül már csak Cseresznyés Pál van börtönben.

*** 1994. március 2-án, az 1993-as költségvetés kormányrendelettel történt második módosításának jóváhagyásáról szóló törvénytervezet általános vitájában a két Ház együttes ülésén az RMDSZ nevében dr. Csapó József szenátor és Mátis Jenő képviselő szólalt fel. Csapó szenátor az adófizető túlzott megterheléséről szólt, Mátis Jenő pedig a vita formális voltát hangsúlyozta akkor, amikor már rég az 1994. évi költségvetésen kellene vitatkoznia a törvényhozásnak.

*** 1994. március 2-án, a nagyszalontai Arany János Mővelődési Egyesület szervezésében Nagyszalontán ünnepségsorozatra került sor a nagy költő születésének 177. évfordulója alkalmából. A költő ismeretlen kézirataiból rendezett kiállítás megnyitása után a városháza dísztermében ünnepi győlést tartott az Arany János Társaság, majd ökumenikus istentisztelet keretében Tempfli József megyéspüspök emlékezett a Toldi költőjére. Ezt követően a résztvevők koszorút helyeztek el Arany János szobránál, valamint szülőházánál. Az ünnepségen a helyi RMDSZ-vezetőkön kívül jelen volt a szövetség Bihar megyei vezetősége képviseletében Varga Gábor elnök, Nagy F. István oktatási alelnök és Stark László titkár.