1994

1994. március 8., kedd II. évfolyam, 236. szám

*** 1994. március 7-én, Vida Gyula, a képviselőházi frakció elnöke az RMDSZ-csoport nevében azzal a kéréssel fordult a szövetségi elnökhöz, hogy az Alapszabályzat értelmében sürgősen hívja össze az Operatív Tanácsot, annak érdekében, hogy a következő SZKT-ülésig az Operatív Tanács javasolja Takács Csaba ügyvezető elnöknek a képviselői mandátumáról való lemondása felfüggesztését, szövetségi érdekből.

*** 1994. március 3-án és 4-én Athénban került sor az Európai Demokrata Unió 55. vezető tanácsi ülésére, amelyen az RMDSZ-t Bodó Barna politikai alelnök képviselte. Mint ismeretes, az RMDSZ teljes jogú tagja e nemzetközi pártszövetségnek.
Az Alois Mock osztrák külügyminiszter, EDU-elnök által vezetett tanácskozáson a tagpártok képviselői áttekintették az európai politika néhány fontos, napirenden szereplő kérdését.
Megfogalmazódott, hogy a NATO-partnerség nemrég létrehozott intézményét tovább kell fejleszteni, illetve oda kell alakítani, hogy valóban biztonságot jelentsen a közép-kelet-európai, a volt Varsói Szerződéshez tartozó országok részére.
Elemzés hangzott el az EFTA-országok (Ausztria, Finnország, Svédország, Norvégia) Európai Unióba történő belépését előkészítő folyamatról.
Külön jelentés foglalkozott az EDU tervezett parlamenti konferenciájával, melynek célja az EDU-pártok parlamenti csoportjai közötti kapcsolatok és együttmőködés élénkítése az EDU tagokat összefogó eszmeiség jegyében.
Bodó Barna javaslatot terjesztett elő az RMDSZ részéről a kisebbségek helyzete és az európai stabilitás témakörének EDU-szinten történő tanulmányozására vonatkozóan.
Az EDU vezető tanácsa döntéseket hozott pénzügyi és operatív kérdésekben.

*** Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöksége 1994. március 4-én, pénteken tartotta meg soros ülését.
A napirendnek megfelelően először Virág György, a megyei tanács alelnöke számolt be a tanács munkájáról. Az elnökség tagjai tájékozódhattak a tanács tevékenységi köréről, főbb problémáiról, munkastílusáról.
A következő tárgykörben a kárpótlási jegyekről esett szó. Beszámoló hangzott el a meghosszabbított határidőben a megyei szervezet segítségével elkészített újabb kárpótlási igénylésekkel kapcsolatos kéthónapos munkáról.Az elnökség határozatban döntött arról, hogy a Szövetség megyei titkársága továbbra is messzemenő segítséget nyújt a kárpótlásra jogosultaknak.
Az elnökség felkérte a megyei Etikai Bizottságot, hogy elemezze ki a Jakabffy Attilával kapcsolatos dokumentumokat. A csíkszeredai SZKT elfogadta az Etikai Bizottság Mőködési Szabályzatát, így a megyei elnökség felkérésére a megyei Etikai Bizottság immár teljes kompetenciával foglalkozhat a jelzett üggyel.
Az ülés egyik legaktuálisabb témaköre a március 14–15-i megemlékezések, világi és egyházi rendezvények forgatókönyvének megbeszélése és rögzítése volt. A Marosvásárhelyen kétnaposra tervezett ünnepségek végleges és részletes programját a sajtón és rádión keresztül idejében tudatják a tagsággal.
A megyei elnökség megismételte felhívását a kerületi, körzeti és helyi RMDSZ szervezetek felé, hogy az idén is hagyományaiknak megfelelően emlékezzenek meg a szabadságharc évfordulójáról.
A továbbiakban a megyei elnökség napi szervezési és ügyintézési kérdésekben hozott döntéseket.

*** Március 4-én, pénteken délután a nagyváradi RMDSZ váradolaszi körzetének székházában állampolgári találkozóra került sor Székely Ervin képviselő és Vági László urbanisztikai ügyekben illetékes városi tanácsos részvételével. A csaknem négyórás megbeszélésen terítékre került számos, közéletünket érintő kérdés.