1994. március 30., szerda II. évfolyam, 252. szám

*** Március 29-én, az Európa Tanács Bukarestben tartózkodó jelentéstevői Friedrich König és Gunnar Jansson találkoztak a romániai egyházak elöljáróival. A találkozón jelen volt Tempfli József nagyváradi római katolikus megyéspüspök, Tőkés László királyhágómelléki református püspök, dr. Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus püspök személyes megbízottjaként Hajdú Gyula, a gyulafehérvári teológia rektora és Antal Ferenc, az erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese. Egyházi előljáróink beszámoltak az erdélyi magyar egyházak helyzetéről és az általános helyzetértékelés során kifejtették azon véleményüket, hogy az egyházi javak visszaszolgáltatása terén – az egyházi törvény hiányában – semmi sem történt.
Tőkés László püspök elmondotta az ET-raportőröknek, hogy nézete szerint minden rossz forrása a 14 romániai felekezet képviselői által jóváhagyott Vallásügyi törvénytervezet szándékos elszabotálása. Kifejtette, hogy a legalitás hiánya miatt nem rendezhető az egyházi iskolák és vagyon ügye. A hatalomnak nincs politikai akarata a kérdés rendezésére és itt elsősorban az egyházak jogtalanul elkobzott vagyonának visszaszolgáltatására utal.
A találkozón az egyházfőink írásban is átadták az ET jelentéstevőinek a romániai magyar egyházak helyzetét összefoglaló dokumentációt.

*** Kedden, március 29-én, Entz Géza címzetes államtitkár, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke, a HTMH küldöttségének élén Gyulafehérváron folytatta Temesváron megkezdett romániai látogatását. A vendégek megkoszorúzták Márton Áron püspök sírját, majd Entz Géza a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekségen a Magyar Köztársaság magas állami kitüntetéseit adta át a katolikus egyház kiemelkedő személyiségeinek. A kitüntetések átnyújtásánál jelen volt dr. Jakubinyi György gyulafehérvári kormányzó püspök, a római katolikus érsekség több elöljárója, Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke és Szilágyi Mátyás, a bukaresti Magyar Nagykövetség munkatársa.

*** Az RMDSZ meghívására Entz Géza címzetes államtitkár, a HTMH elnöke és kísérete – Bálint Pataki József és Rékai Józsefné, a HTMH főosztályvezetői, valamint Soós Károly, a HTMH munktársa , március 29-én és 30-án Marosvásárhelyre és Kolozsvárra látogatott.
Marosvásárhelyen Entz Géza találkozott Markó Bélával, az RMDSZ elnökével, és meglátogatta lakásán Sütő Andrást. A találkozón jelen volt Rudas Ernő, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete és Szilágyi Mátyás, a nagykövetség munkatársa.
Szerdán, március 30-án délelőtt a HTMH küldöttsége az RMDSZ Maros megyei székházában találkozott a szövetség Maros megyei elnökségével, választmányával, megyei és városi tanácsosokkal, a marosvásárhelyi magyar egyházak képviselőivel, más RMDSZ-tisztségviselőkkel. A találkozón jelen volt Sütő András író, Nagy Győző, Marosvásárhely polgármestere és Burkhardt Árpád, Maros megye alprefektusa is.
A vendégeket Markó Béla szövetségi elnök és Borbély László megyei elnök köszöntötte, majd eszmecserére került sor a HTMH szerepéről, a minél folyamatosabb és rendezettebb kapcsolatok fontosságáról, a romániai magyarság helyzetéről.
Délután, lapzártakor, Entz Géza és kísérete Kolozsvárra utazott, ahol a vendégek találkoznak az Ügyvezető Elnökség tagjaival, a Kolozs megyei RMDSZ elnökségével, egyházi és kulturális életünk jeles személyiségeivel.