1994. március 29., kedd II. évfolyam, 251. szám

*** Március 25-én, pénteken délután együttes ülést tartott az RMDSZ Székelyudvarhely városi szervezetének választmánya és a Városi Tanács RMDSZ-frakciója. A tanácskozáson részt vettek Antal István és Asztalos Ferenc Hargita megyei képviselők.
A tanácskozáson megvitatták a soron következő, március 30-i városi tanácsülés napirendjén szereplő kérdéseket: az oktatás helyzetét Székelyudvarhelyen, valamint a II. negyedévi költségvetés-tervezet föbb tételeit.
Sófalvi László városi elnök ismertette a 41/1994. számú Elnöki Rendeletet az oroszhegyi, zetelaki, székelykeresztúri elítéltek részleges kegyelemben részesítésére vonatkozóan.
A jelenlévő képviselők tájékoztatták a tanácskozás résztvevőit az elmúlt parlamenti eseményekről, majd válaszoltak a Földadó-törvénnyel, a Tőzsde törvénnyel, a privatizációval, valamint az ET raportőreinek romániai látogatásával kapcsolatban feltett kérdésekre.
A tanácskozáson javaslat hangzott el egy városi szintő ifjúsági fórum megszervezésére vonatkozóan.

*** 1994. március 25-én, a Kolozs megyei Magyarfenesen az Ügyvezető Elnökség Mővelődés- és Egyházügyi Főosztálya és a tordaszentlászlói önkormányzat rendezésében került sor az Aranyosszék éa Kalotaszeg övezetét képviselő népmővelők közmővelődési tanácskozására. A résztvevők rámutattak arra, hogy a településszövetségek kialakítása kulturális téren is nagy mértékben növeli a helyi közmővelő munka hatékonyságát; a napi gondokra felelő kulturális tevékenység segítheti a közösséget a talpra állásban, falvaink újrafelfedezését mint nemzeti közösségünk alappilléreit; biztosítja az információáramlást; az egyházak bevonása hozzájárulhat az evangéliumi indíttatású társadalomnevelés elkezdéséhez; ösztönzi az önszerveződő alapon létrehozandó egyesületek megszületését azokban a községekben, ahol ezeket még nem jegyezték be.
A tanácskozás eredményességére való tekintettel elhatározták a kis-körzetek tanácskozássorozatának megszervezését. Ez a döntés országos példaértékő, segíti mővelődési fehér foltjaink felszámolását.

*** Hétfőn, március 28-án, a Képviselőházban két Maros megyei képviselőnk élt az interpelláció jogával. Borbély László a mővelődésügyi minisztertől arra kért magyarázatot, hogy milyen indokok alapján tagadták meg a marosvásárhelyi Bernádi György Mővelődési Egyesületnek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermének kibérelését a Bem József születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre, egyáltalán kell-e a színháznak – és milyen rendelkezés értelmében – külön engedélyt kérnie hasonló esetekben; s végül: lévén jelentős tudományos-mővelődési rendezvényről szó, kit terhel a visszautasító döntés felelőssége?
Kerekes Károly annak az általa korábban beterjesztett törvényjavaslatnak a sorsáról érdeklődött a kormánynál, amely lehetővé tenné a 70 éven felüliek számára az ingyenes utazást a városi közszállítási eszközökön. A kormány ugyanis kétszeri kérésre sem válaszolt, pedig a Képviselőház jogi, illetve pénzügyi költségvetési szakbizottsága kedvezően véleményezte a javaslatot, amelyet a munkaügyi és társadalombiztosítási szakbizottság is támogat.