1994. március 31., csütörtök II. évfolyam, 253. szám

*** Március 21–16-a között a román parlamenti küldöttség tagjaként Márton Árpád Kovászna megyei képviselő Párizsban részt vett az Interparlamentáris Unió 91. konferenciájának munkálatain.
Márton Árpád az első napirendi pont (Az ENSZ és a regionális szervezetek szerepe a konfliktusmegelőzésben, illetve a béke megőrzésében és megerősítésében) vitájában szólalt fel. Beszédében kiemelte, hogy az emberi jogok és a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása nem belügy, hanem nemzetközi biztonsági kérdés, és hangsúlyozta a kisebbségi kollektivítások jogai kodifikálásának szükségességét, mégpedig az érdekelt kisebbségek legitim képviselőinek bevonásával.

*** Az ET jelentéstevői kedden, március 29-én találkoztak a parlamenti pártok frakcióvezetőivel. Az RMDSZ képviseletében Szabó Károly, a szenátusi és Vida Gyula, a képviselőházi frakció vezetője vett részt a találkozón. Képviselőink kifejtették az RMDSZ véleményét Románia ET-felvételekor vállalt kötelezettségeinek teljesítéséről.

*** 1994. március 30-án, szerdán, az Entz Géza vezette küldöttség Kolozsváron folytatta erdélyi körútját. A vendégek először a Bölöni Farkas Sándor Alapítvány újonnan felavatott székházát tekintették meg, majd meglátogatták az Ügyvezető Elnökség főosztályainak irodáit, tájékoztatót hallgattak meg a társadalomszervező munkáról.
A továbbiakban a vendégek az RMDSZ Kolozs megyei választmányával folytattak megbeszélést. Ezt követően a Heltai Alapítvány székházában tanácskoztak a kolozsvári székhelyő alapítványok és egyesületek képviselőivel a kulturális infrastruktúra létrehozásának kérdéseiről, az alapítványi rendszerek mőködéséről.
Március 31-én, csütörtökön az Erdélyi Múzeum Egyesület székhelyén találkoztak a vendégek a testület elnökségével. Ez alkalommal Entz Géza, a HTMH elnöke Göncz Árpád köztársasági elnök nevében átnyújtotta Benkő Samu történésznek, az egyetemes magyar tudomány értékeinek gyarapításáért, a Magyar Köztársaság érdemrendjének középkeresztjét. A kitüntetettet az RMDSZ nevében Takács Csaba köszöntötte.
Ezután munkamegbeszélésre került sor az RMDSZ Ügyvezető Elnökségével. Az Entz Géza vezette küldöttség erdélyi körútját sajtóértekezlet zárta.
Délután a vendégek hazautaztak Budapestre.

*** Az Ügyvezető Elnökség Politikai Főosztálya tervezetcsomagot dolgozott ki a romániai magyarság felmérésének módozataival, illetve a III. Kongresszus Határozata értelmében 1995. elején megejtendő belső választásokkal kapcsolatban. A tervezetet kiküldték a megyei szervezeteknek tanulmányozásra és véleményezésre.
Maros megyében még február 17-én eljuttatták a dokumentációt a 14 megyei kerület elnökeihez, akik az azóta eltelt időszakban megvitatták a javasolt népszámlálási, illetve belső választási módozatokat a kerületükben tevékenykedő helyi szervezetek vezetőségével.
Szerdán, március 30-án délután a Maros megyei székház tanácstermében került sor a megbeszélések eredményeinek kiértékelésére. A megjelent kerületi elnökök magukkal hozták a helyi vitafórumok jegyzőkönyveit, de élőszóban is ismertették a kerületükben kikristályosodott véleményeket, javaslatokat. A nyílt, alkotó légkörő tanácskozáson egységesített javaslatokból szerkeszti meg a tanácskozást vezető Zonda Attila megyei politikai alelnök azt a javaslatot, mely a megyei elnökség jóváhagyása után Maros megye hivatalos álláspontjaként kerül majd a Politikai Főosztály elé.