1994

1994. március 28., hétfő II. évfolyam, 250. szám

*** 1994. március 25–27-e között a Szabadelvő Kör Országos Programadó Győlést tartott Csíkszeredában. A tanácskozáson részt vett Markó Béla, az RMDSZ elnöke és Takács Csaba ügyvezető elnök – akik köszöntötték a győlést , továbbá Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök. Meghívottként köszöntötte a tanácskozást Horia Rusu, az LP ’93 ügyvezető elnöke, Törzsök Erika, aki Solti Péterrel együtt az SZDSZ képvisletében vett részt az Országos Programadó Győlésen, valamint Medvigy Endre az MDF képviseletében.
A háromnapos tanácskozás külön rendezvénye szombaton, 26-án este a Hagyomány és modernizáció témájú kerekasztal-beszélgetés.
Az Országos Programadó Győlés munkája befejeztével a következő Záróközleményt teszi közzé:

A Szabadelvő Kör Országos Programadó Győlésének
ZÁRÓKÖZLEMÉNYE

1. Az 1992. márciusában, az RMDSZ platformjaként megalakult Szabadelvő Kör 1994. március 25–27-e között Csíkszeredában megtartotta első Országos Programadó Győlését. A győlés a Szabadelvő Kör Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és Programelveinek kidolgozását és elfogadását, valamint tisztségviselő testületének megválasztását tőzte ki céljául.
2. Az elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzat intézményes keretet biztosít az RMDSZ platformjaként mőködő Szabadelvő Körnek. A Szabályzat olyan mőködést ír elő, amely tovább erősíti a Szabadelvő Kör réteg- és szakpolitikai elkötelezettségének hatékonyságát, ugyanakkor megteremti a platformszervezés optimális keretét, segíti a belső választásokra való felkészülést és lehetővé teszi a liberális csoportosulások régiók szerinti szerveződését.
3. A Szabadelvő Kör Programadó Győlése elvként fogalmazta meg, hogy programelveivel alternatív javaslatot tesz az RMDSZ belső választásain szavazóknak, illetve programszintő kapcsolódási lehetőségeket kínál a román és külföldi irányzatokkal való rendszeres együttmőködéshez. A Szabadelvő Kör közvetlen kapcsolatot kíván kiépíteni a Liberális Internacionáléval.
A megfogalmazott programelvek a következő fejezetekbe csoportosulnak:
– szabadelvőség és nemzet;
– a kollektív jogok helye a szabadelvő gondolkodásban;
– gazdaságpolitikai reform és az önkormányzati politika alapelvei;
– a kulturális önszerveződés stratégiája.
A Programadó Győlés az országos politikai közvélemény figyelmébe ajánlja a nyílt társadalom modelljéhez illeszkedő nyitott önkormányzat eszméjét, amelyre saját programalkotó stratégiáját alapozza.
4. A Szabadelvő Kör az elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapján és a jóváhagyott programelvek képviseletére megválasztotta a Szabadelvő Kör vezető tisztségviselőit. A testület névsora: Eckstein-Kovács Péter (elnök), Zsigmond László (alelnök, pártkapcsolatok), Kolumbán Gábor (alelnök, önkormányzati tevékenység), Szilágyi Zsolt (alelnök, külkapcsolatok), Birtalan Ákos (alelnök, gazdasági kérdéskör), Egyed Péter (alelnök, civil társadalom és mővelődés).

*** Hétfőn, március 28-án, az RMDSZ képviselői találkoztak a szövetség szenátusi hivatalában Friedrich Königgel, az Európa Tanács romániai jelentéstevőjével, aki Bukarestbe látogatott, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen az Európa Tanács-i ajánlások teljesítésének stádiumáról.
Az RMDSZ képviseletében jelen volt a találkozón Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök, Frunda György szenátor, az RMDSZ képviselője az Európa Tanács strasbourgi Parlamenti Közgyőlésében és Borbély László, az RMDSZ képviselőházi csoportjának alelnöke.
A találkozó alkalmával képviselőink átadták Friedrich Könignek az RMDSZ Feljegyzését a Romániára vonatkozó 176-os Európa Tanácsi Véleményezés betartásáról, valamint az ezt kiegészítő dokumentumcsomagot, amely felleltározza az ET-fölvétel óta eltelt hat hónapban megoldásra nem került problémákat a kisebbségi jogok, illetve a Románia európai integrációjához elengedhetetlenül szükséges demokratikus átalakítások terén, valamint az azóta felmerült újabb, a nemzeti kisebbségek helyzetét, a demokratikus jogállam kialakítását kedvezőtlenül befolyásoló gondokat, megoldatlan kérdéseket.