1994. március 25., péntek II. évfolyam, 249. szám

*** 1994. március 25-én, Traian Chebeleu elnöki szóvivő szokásos pénteki sajtóértekezletén bejelentette, hogy Ion Iliescu elnök kegyelmi rendeletet írt alá. Az elnöki rendelet nyolc magyar nemzetiségő elítélt , a zetelaki Ilyés István, Boldizsár Ferenc és Karsai lászló, az oroszhegyi Nagy István, Ambrus Pál, Nagy Imre és Vass Kiss Előd, valamint a székelykeresztúri Bálint Mihály – eredetileg kiszabott börtönbüntetését csökkenti 2/3, illetve 3/4 arányban. Jogászaink megítélése szerint a kegyelmi rendelet lehetővé teszi – a jó magaviseletért, végzett munkáért járó büntetéscsökkentéssel együtt – valamennyiük szabadulását.
Egy kérdésre válaszolva Traian Chebeleu szóvivő elismerte, hogy a kegyelmi rendelet összefügg az Európa Tanács raportőreinek közeli romániai látogatásával, és hozzátette, hogy az RMDSZ többszöri közbenjárása, valamint “külföldi nyomás” is közrejátszott a magyar nemzetiségő elítéltekre vonatkozó döntésben.

*** Entz Géza címzetes államtitkár, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke 1994. március 28–31-e között egy küldöttség élén Erdélybe látogat, hogy átadja az egyházi és mővelődési életünk jeles személyiségeinek a Magyar Köztársaság magas kitüntetéseit.
A látogatás során Entz Géza és kísérete Temesváron, Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen és Kolozsváron találkozik egyházi és mővelődési életünk kiemelkedő személyiségeivel, kulturális intézmények és alapítványok képviselőivel, valamint az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének, Kolozs és Maros megyei választmányának tagjaival, szövetségünk elnökével.