1994. március 23., szerda II. évfolyam, 247. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1994. március 22-én Kolozsváron ülésezett.
Megbeszélték és véglegesítették a román-magyar társadalmi kerekasztal megtartásának feltételeit illetve körülményeit. A tanácskozás színhelye: Tusnád, időpontja: május 13. és 14., témája pedig az RMDSZ Európa Tanácshoz benyújtott Memoranduma és az RMDSZ által kidolgozott Kisebbségi törvénytervezet. Résztvevők: 20–25 szakértő.
Meghallgatták az Ügyvezető Elnökség tagjainak a március 15-i ünnepségekkel kapcsolatos beszámolóit. A nemzeti értékeket felelevenítő és a történelmi eseményeket felidéző megemlékezések nemzeti szimbólumaink nyílt felvállalásával, méltóságteljesen zajlottak le. A testület ugyanakkor megelégedéssel vette tudomásul, hogy a helyenkénti akadályozási kísérletek ellenére is a lakosság vállalta nemzeti ünnepünk megtartását.
Az Ügyvezető Elnökség meghallgatta a Gazdasági Főosztály jelentését a magyarországi III. Kárpótlási Törvény alkalmazásáról, valamint beszámolóját a csíkszeredai kárpótlási tájékoztató iroda kéthetes munkájáról, illetve a kárpótlásra jogosultaknak nyújtott tanácsadás beindulásáról. A gazdasági alelnök sajnálattal közölte, hogy az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal nem tett eleget a kárpótlási határozatok kézbesítésére vonatkozó megegyezésnek.
Az önkormányzat- és reformügyi alelnök beszámolt a két- vagy többnyelvő helységnévtáblák kapcsán kialakult helyzetről. Ezidáig Maros megyében 5, Kovászna megyében 3, Bihar megyében 3, Hargita megyében 2, Szilágy megyében 1 esetben támadta meg a közigazgatási bíróságon a prefektus az erre vonatkozó helyi tanácsi határozatot. Ezen kívül Nagykárolyban a Szatmár megyei prefektus, meg sem várva a bíróság döntését, eltávolíttatta a város nevét magyarul és németül is feltüntető táblákat. Az Ügyvezető Elnökség nemcsak figyelemmel kíséri az eseményeket, hanem kérésre – amint azt egy korábbi körlevélben már tudtul adta – jogsegélyt is biztosít. Felhívja a hazai és külföldi politikai tényezők, valamint a közvélemény figyelmét a prefektusi visszaélésekre, és megteszi a szükséges és lehetséges politikai lépéseket a visszaélések megszüntetésére, a két- vagy többnyelvő feliratok kérdésének rendezésére.
Az Ügyvezető Elnökség véglegesítette az Önkormányzati- és Reformügyi Főosztály által kezdeményezett, az RMDSZ-listán megválasztott tanácsosok, polgármesterek és alpolgármesterek rendelkezésére álló telefonos jogszolgálat mőködési rendjét. 1994. március 29-től az önkormányzati, helyi adminisztrációs tevékenységből adódó jogi jellegő kérdéseiket az érdeklődök minden kedden 16 és 20 óra között továbbíthatják 064-187938-as kolozsvári telefonszámra. A válaszokért a következő hét csütörtöki napján ugyancsak 16 és 20 óra között lehet telefonálni a fenti számra. Kérésre a főosztály munkatársai a szakértői véleményeket postán is eljuttatják.
Az Ügyvezető Elnökség meghívására a szlovákiai Magyar Polgári Párt öttagú küldöttsége – A. Nagy László elnök, Zoller Mihály alelnök, Angyal Béla, az MPP Önkormányzati Tanácsának elnöke, Vörös Péter elnökségi tag, Sándor Eleonóra, a “NAP” hetilap főszerkesztő-helyettese – 1994. március 25–28-a között látogatást tesz Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában. A küldöttség megbeszélést tervez a szövetségi elnökkel, és részt vesz a Szabadelvő Kör országos konferenciáján.
Március 23-án ülésezett a Képviselőház Egészségügyi Bizottsága. Az ülésen meghívottként részt vettek dr. Iulian Mincu egészségügyi miniszter, Dan Poenaru és Alexandru Oproiu egészségügyi államtitkárok, valamint Hori Bucur, a Privatizált Gyógyszerészek Szervezetének elnöke.
Az ülésen megtárgyalták a lakosság gyógyszerellátásának a kérdését. Dr. Iulian Mincu véleménye szerint az általa vezetett minisztériumnak semmilyen adóssága sincs a gyógyszertárak felé.
Második napirendi pontként a bizottság megvizsgálta Bajgyik Lászlónak, a nagyváradi Egészségügyi Szakszervezet vezetőjének az esetét. Bajgyik László jobb egészségügyi ellátásért, több, az egészségügyet szolgáló törvény megszavazásáért, illetve az állami költségvetésből az egészségügyre szánt rész megduplázásáért éhségsztrájkol immár 57-ik napja.
Bajgyik László súlyos állapotára való tekintettel dr. Bárányi Ferenc RMDSZ-képviselő, az egészségügyi bizottság elnöke meggyőzte dr. Iulian Mincu minisztert, hogy látogasson el Nagyváradra a sztrájkoló beteghez. A bizottság és meghívottai úgy döntöttek, hogy március 28-án, hétfőn dr. Iulian Mincu miniszter, Dan Poenaru államtitkár és dr. Bárányi Ferenc meglátogatják a lakásán Bajgyik Lászlót.
Az éhségsztrájk kapcsán az RMDSZ képviselőházi csoportja levélben fordult dr. Iulian Mincu egészségügyi miniszterhez, valamint Bajgyik Lászlóhoz. Kifejezte elismerését azért az áldozatért, amit az ország betegeiért vállal, súlyosra fordult egészségi állapotára való tekintettel az RMDSZ képviselőházi csoportja felkéri Bajgyik Lászlót, hogy szüntesse be az éhségsztrájkot.

*** FELHÍVÁS

Az Interetnikus Kapcsolatokkal foglalkozó Egyesületek Konvenciójának 1994. március 18–19-én Kolozsváron megtartott alakuló ülésén szó esett a román kormány mellett mőködő Nemzeti Kisebbségi Tanács tevékenységének szembetûnő hiányosságairól, amelyek károsan hatnak vissza a kisebbségek jogainak biztosítására és érdekvédelmére.
Ebből a meggondolásból kiindulva, az ülés résztvevői kezdeményezték egy kisebbségi civil tanács megalakítását. A Konvenció felhívást intéz minden nemzetiségi szervezethez, hogy javaslatait egy ilyen civil fórum megszervezése és mőködése érdekében juttassa el Kolozsvárra, az Interetnikus Dialógus Egyesület címére (Asociaøia pentru Dialog Interetnic, Cluj, str. Napoca 12., ap.15, tel.:064-113463).
A következő lépés a kisebbségi szervezetek ülése lenne, amelynek időpontjáról a szervezést vállaló egyesület idejében értesíti a szervezeteket. Itt dőlne el, hogy szükségesnek tartják-e a civil fórum megalakítását, s ha igen, ennek megalakulásáról, mőködéséről és alapszabályzatának megfogalmazásáról hozhatnának döntést a nemzetiségi szervezetek erre felhatalmazott küldöttei.

Interetnikus Dialógus Egyesület