1994. március 15., kedd II. évfolyam, 241. szám

*** Lehurrogták, majd kikapcsolták a mikrofonját a Képviselőházban Borbély Imre Hargita megyei képviselőnek, amikor románul elmondott rövid beszéde után néhány szóban magyarul akart megemlékezni március 15-éről.
Borbély Imre napirend előtti felszólalásában a magyar szabadságharc máig ható jelentőségéről szólva március 15-ét, a magyar nemzet ünnepét, az újrakezdés ünnepének nevezte. “Pontosan ez a dimenzió kölcsönözhet jelentőséget ünnepünknek, hiszen 1989 óta térségünk kelet-európai diktatúrák bukása utáni újrakezdés útkeresését éli. Az 1848-as tapasztalatok eligazítóul szolgálhatnak ma is” – mondotta.
Beszédének rövid összefoglalóját nem mondhatta el magyarul. Az ülésvezető Radu Berceanu demokrata párti (!) házelnök az Alkotmányra hivatkozva kikapcsolta a mikrofont…

*** Takács Csaba ügyvezető elnök a brassói Kongresszus határozatára hivatkozva március 14-én hivatalosan – írásban – bejelentette a Képviselőház elnökének, hogy lemond képviselői mandátumáról. A házszabálynak megfelelően a házelnök plénumon is bejelentette Takács Csaba döntését.

*** Március 15-én délután emelkedett ünnepi hangulatban került sor Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk emlékmővének megkoszorúzására. Az ünnepségen részt vettek az RMDSZ Maros megyei és városi szervezetének vezetői, Maros megyei szenátorok és képviselők. Az egybegyőltek előtt ünnepi beszédet mondott Markó Béla, az RMDSZ elnöke.

*** Március 14-én, hétfőn, a Képviselőházban Birtalan Ákos Kovászna megyei és Nagy Benedek Hargita megyei képviselő élt az interpelláció lehetőségével.
Birtalan Ákos két ügyben is interpellált: a magántőkéjő gazdasági egységekkel szemben alkalmazott diszkriminatív adózási rendszert tette szóvá, illetve az állami gyermekpótlék folyósítását szabályozó 61/1993-as számú törvény gyakorlati alkalmazására vonatkozó, 1993. november 2-án kibocsájtott 591. számú Kormányrendelet által okozott bonyodalmakra, visszásságokra hívta fel a figyelmet.
Nagy Benedek a március 3-án az RTV első csatornáján sugárott, a kovásznai és hargitai román templomok romos állapotáért a magyarságot okoló, hazug és uszító adásban elhangzottakra, valamint az ugyanakkor közé tett, a magyar nyelvő oktatás helyzetére vonatkozó megtévesztő, a valóságot elferdítő adatokra kért magyarázatot, illetve hivatalos kormány-állásfoglalást.

*** 1994. március 14-én, Verestóy Attila, a szenátusi frakció alelnöke az RMDSZ fővárosi székházában fogadta Richard Schiftert, az Amerikai Egyesült Államok Elnökének tanácsosát, az Amerikai Nemzetbiztonsági Tanács tagját.
A találkozón jelen volt Helen C. Wash, az Amerikai Nemzetbiztonsági Tanács nemzetközi gazdasági igazgatója, Russel Ingraham, az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének második titkára, illetve Bíró Anna-Mária, az RMDSZ elnökének külpolitikai tanácsadója.
A találkozón az általános világpolitikai helyzetről, illetve Kelet-Európa demokratizálódási esélyeiről esett szó. A vendég elmondta, Románia demokratizálódásának feltétele, hogy a kormánypárt és a demokratikus ellenzék pártjai között hathatós párbeszéd jöjjön létre. Rendkívül fontos a hatalom decentralizációját biztosító intézményrendszerek, ezen belül a mőködőképes helyi és regionális önkormányzatok megteremtése.