1994. március 14., hétfő II. évfolyam, 240. szám

*** Az MSZP Közép- és Kelet-Európai Tagozata 19-én, csütörtökön, Budapesten szakmai vitát rendezett az RMDSZ Kisebbségi törvénytervezetéről.
A törvénytervezetről véleményt mondott Bíró Gáspár, Szamel Lajos, Bárdi Nándor, Tabajdi Csaba és Wiener György, akik egyöntető elismeréssel szóltak az RMDSZ koncepciójáról és ugyanakkor számos fontos szakmai észrevételt fogalmaztak meg.
Az RMDSZ-t a vitán Markó Béla, dr. Csapó József, Sinkó István és Varga Attila képviselte.

*** Ugyanezen a napon Markó Béla megbeszélést folytatott Horn Gyulával, az MSZP elnökével. A megbeszélésen kiemelték, hogy a határon túli magyarság kérdésének minden magyarországi párt politikájában megfelelő súlyt kell kapnia, és a mindenkori magyar kormánynak vállalnia kell a legitim kisebbségi szervezetek demokratikus céljainak politikai támogatását.

*** A magyar külügyminisztérium öt tagú küldöttsége Kelemen András politikai államtitkár vezetésével 1994. március 14-én az RMDSZ kolozsvári székházában találkozott az RMDSZ Ügyvezető Elnökségével.
A találkozón értékelték a jelenlegi politikai helyzetet és megtárgyalták a hatáskörükbe tartozó közös kérdéseket.
A találkozóra abból az alkalomból került sor, hogy a küldöttség részt vesz több, Erdélyben szervezett március 15-i megemlékezésen, és megbeszélést folytat a román külügyminisztérium megfelelő tisztségviselőivel.
A kolozsvári látogatás alkalmával a küldöttség találkozott Grigore Zanc megyei prefektussal is.
Mindkét találkozón részt vett Rudas Ernő, Magyarország romániai nagykövete és Alföldi László nagykövetségi tanácsos is.

*** A kolozsvári magyarság is megünnepli a magyar szabadságharc évfordulóját. A Kolozs megyei RMDSZ szervezésében március 15-én, délután 15,30 órától ünnepi előadásra kerül sor a Magyar Színházban, neves kolozsvári mővészek fellépésével. Este 18 órai kezdettel a Farkas utcai templomban ökumenikus istentisztelet keretében emlékeznek meg az 1848-as szabadságharc hőseiről.
Az évforduló alkalmából Kolozsváron koszorúzási ünnepségre is sor kerül: délelőtt 11 órakor Petőfi Sándor és Nicolae Bãlcescu Avram Iancu utcai emléktáblájánál helyezik el az emlékezés és a kegyelet koszorúit.
12 órakor a szamosfalvi Honvéd emlékmővet koszorúzzák meg, majd 17 órakor a Deák Ferenc utcai Bem József emléktáblánál helyeznek el koszorút.

*** A Március Idusára emlékező ünnepségsorozat Bihar megyében március 13-án, vasárnap délután Érszalacson a református templomban kezdődött, ökumenikus istentisztelettel. Ezt követően a zsúfolásig megtelt szalacsi kultúrház termében a helybeli mőkedvelők mősoros megemlékezéssel tisztelegtek a márciusi ifjak emléke előtt. Történelmi korismertetőt tartott Dénes József lelkipásztor, érszalacsi RMDSZ-elnök. A márciusi megemlékezés fontosságát Varga Gábor, a megyei szervezet elnöke méltatta. A mősoros megemlékezés második részét megtisztelte jelenlétével Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, aki mősorzáró rögtönzött hozzászólásában a közösségi összefogás szükségességét hangsúlyozta. A szalacsi rendezvényen testületileg jelen voltak az RMDSZ Bihar megyei parlamenterei: dr. Csapó József szenátor, valamint Rákóczi Lajos, Székely Ervin és Szilágyi Zsolt képviselők.

*** Március 12-én, szombaton, önkormányzati tanácskozásra és továbbképzésre került sor a nagyenyedi Polgármesteri hivatal dísztermében, amelyen a helyi RMDSZ szervezet vezetői mellett a Civitas Alapítvány szakértői és az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének önkormányzati- és reformügyi alelnöke és főelőadója vett részt. Szakértőként Egyed Árpád jogász, Szász Alpár Zoltán kolozsvári tanácsos és Orbán Árpád, az Alapítvány irodavezetője válaszolt a főleg a Földtörvénnyel kapcsolatos kérdésekre.
A területi RMDSZ szervezőkészségét dícséri, hogy a tanácskozáson az RMDSZ-listán Fehér megyében megválasztott önkormányzati képviselők, polgármesterek és alpolgármesterek 95 százaléka volt jelen. A tanácskozás utolsó harmada ilyenképpen Önkormányati Konferenciának minősült át. A jelenlevők, a szervezési kérdések megbeszélése után, megválasztották a Konferencia vezetői testületét.