1994

1994. május 9., hétfő II. évfolyam, 278. szám

*** NYILATKOZAT

1994. május 6-án szabadlábra helyezték az enyedi börtönben fogva tartott Boldizsár Ferencet és Ilyés Istvánt is. Több mint négy éves folyamatos és határozott politikai küzdelemmel az RMDSZ elérte, hogy kiszabadult mind a nyolc személy, akiket az 1989 decemberi események nyomán etnikai alapon igazságtalanul bebörtönöztek.
Ez az eredmény annak is köszönhető, hogy az RMDSZ mindvégig maga mögött tudta a romániai magyarság két választáson is kinyilvánított bizalmát, és töretlen meggyőződéssel képviselhette közösségünk jogos törekvéseit, elnyerte az Európa Tanács támogatását is. A céltudatos együttmőködés eredménye ez: számtalan politikai és jogi kezdeményezés, a közösségi összefogás, aláírásgyőjtés, politikusaink, szenátoraink és parlamenti képviselőink, közéleti személyiségeink, területi és társszervezeteink kitartó munkája tette lehetővé, hogy hosszú börtönévek után az elítéltek végül mégis kiszabadulhattak.
Miközben egy kétmilliós közösség helyzetének általános rendezéséért, a megfelelő jogi keretek kialakításáért szállunk síkra, egy pillanatig sem feledkezhetünk meg azokról az egyéni sorsokról, amelyek ezt a közösséget alkotják, és mindent meg kell tennünk a velük szemben elkövetett etnikai, politikai, gazdasági, szociális igazságtalanságok megszüntetéséért.
Ebben az esetben sem elégedhetünk meg ezzel a valós, de részleges sikerrel, amelyre többek közt árnyékot vet az is, hogy egyelőre nem történt meg a jogsérelem teljes orvoslása, csak szabadlábra helyezték a bebörtönzötteket. Ugyanakkor a marosvásárhelyi Cseresznyés Pál még mindig börtönben ül. Az európai gyakorlatra, a jogállam és a demokrácia alapelveire támaszkodva, a politikai küzdelem eszközeit felhasználva a lehető leghatározottabban fogunk eljárni az ő kiszabadításáért.
Azzal a kéréssel fordulunk a helyi közösségekhez, amelyekből annak idején erőszakkal kiszakították a most szabadlábra helyezett polgártársainkat, hogy segítsék őket a mielőbbi beilleszkedésben. Azon kell lennünk, hogy senki se tegye ki őket az esetleges politikai eszközként való felhasználásukból származó újabb megpróbáltatásoknak.

Marosvásárhely, 1994. május 7.

Markó Béla
szövetségi elnök

*** 1994. május 6-án, pénteken tartotta soros ülését az RMDSZ Kolozs Megyei Képviselők Tanácsa (MKT).
A napirenden szereplő fontosabb témák: az RMDSZ Kolozs megyei szervezete alelnökeinek a kijelölése (Molnos Lajos megyei elnök előterjesztése alapján), a Megyei Ellenőrző Bizottság és a Megyei Etikai Bizottság megválasztása, az MKT szakosztályainak a létrehozása.
A Kolozs megyei RMDSZ-szervezet kijelölt alelnökei: Boros János (önkormányzat és reformügy), Sebesi Karen Attila (társadalom-szervezés), Pálffy Károly (gazdaság) és Pálffy Zoltán (elnökségi tag).
A Megyei Ellenőrző Bizottság felállása: Lakatos Gabriella, Pásztor Csaba, Pócsai Károly, Szőcs Ferenc és Váradi Mogos Margit.
Az Etikai Bizottság tagjai: dr. Karácsonyi Zoltán, Mózsi László, Nagy Ernő, Papp Edit és Újvári Ildikó.
Tordaszentlászló, Egeres és Bánffyhunyad körzetek, valamint a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség és a Romániai Magyar Közgazdászok Szervezete nem közölték az MKT Állandó Bizottságával a képviselőjük nevét; amennyiben 1994. június 10-ig nem jelölik ki képviselőjüket a Megyei Képviselők Tanácsába, a fent említett szervezetek képviselet nélkül maradnak a megyei döntéshozó szervben. Az MKT következő ülését június 10-én tartják.

*** Jól sikerült találkozóra került sor 1994. május 7-én az RMDSZ Kolozs megyei parlamenti képviselői és a hidelvi választók között. A hidelvi RMDSZ-körzet győléstermében zajlott találkozón jelen volt Buchwald Péter szenátor, Kónya-Hamar Sándor, Mátis Jenő, Sinkó István képviselők, valamint az RMDSZ Kolozs megyei vezetősége: Molnos Lajos elnök, Boros János, Sebesi Karen Attila és Pálffy Zoltán elnökségi tagok.

*** Az RMDSZ Maros megyei szervezetének választmánya szombaton, 1994. május 7-én tartotta ez évi második ülését.
A választmány elsősorban az SZKT 1994. május 19–21-én Marosvásárhelyen megrendezésre kerülő ülése előkészítéséről tárgyalt.
Élénk vitát és érdeklődést váltottak ki a belső választásokkal kapcsolatos javaslatok. Mint ismeretes, az Ügyvezető Elnökség Önkormányzati és Reformügyi Főosztálya ez év februárjában a belső választásokkal kapcsolatos csomagtervet juttatott el a megyei elnökséghez. Az RMDSZ Maros megyei szervezete 14 megyei kerülethez és a marosvásárhelyi körzetek Elnöki Tanácsaihoz továbbította a tervezetet. Az 1994. március 30-i találkozón a kerületi és a körzeti elnökök ismertették a belső választások előkészítésére vonatkozó nyilatkozatokat. Zonda Attila politikai alelnök „Beszámolót” szerkesztett az ezen a találkozón kikristályosodott véleményekből, amit az 1994. április 8-i elnökségi ülés pontról pontra megvitatott és végleges formába öntött. Az így létrejött javaslatcsomag az Ügyvezető Elnökséghez jutott, mint a Maros megyei szervezeteknek a belső választásokkal kapcsolatos hivatalos állásfoglalása.
A megyei választmány Határozatot fogadott el a kétnyelvő feliratok felállítását célzó tanácsi döntések ellen tett prefektusi intézkedések ügyében, továbbá Nyilatkozatot tett közzé, melyben felhívja a közvélemény figyelmét a Maros megyei román nyelvő napilapban, a Cuvântul Liberben sorozatosan megjelent úszító, magyarellenes írásokra.