1994. május 6., péntek II. évfolyam, 277. szám

*** 1994. május 5-én, a Fehér megyei Fellebviteli Bíróság jogerős és végleges döntést hozott a Nagyenyeden fogvatartott két zetelaki elítélt, Ilyés István és Boldizsár Ferenc érdekében benyújtott fellebezés ügyében. A Táblabíróság helyt adott a fellebbezésnek és elrendelte az elítéltek feltételes szabadlábra helyezését. Ezzel végre megnyílt a börtönkapu az utolsó két igazságtalanul elítélt Hargita megyei magyar előtt is, akiket május 6-án, pénteken délben szabadon engedtek.
Az elnöki kegyelemben nem részesült Cseresznyés Pál azonban még mindig a marosvásárhelyi börtön rabja, kiszabadításáért az RMDSZ folytatja a küzdelmet.

*** Május 6-án, pénteken délelőtt Vida Gyula és Kerekes Károly, az RMDSZ képviselőházi frakciója nevében újabb törvényjavaslatot terjesztett elő a munkanélküliek korkedvezményes nyugdíjazásáról. A hét elején elutasított korábbi törvényjavaslattal szemben az RMDSZ tervezetének újdonsága a törvény címén túl az, hogy az I. cikkely c), illetve d) pontja értelmében azok az 50 éven felüli és legalább 25 éves régiséggel rendelkező nők, illetve 55 éven felüli és 30 éves régiséggel rendelkező férfiak jogosultak korkedvezményes nyugdíjazásra, akik a törvény hatályba lépésekor legalább 3 hónapja munkanélküliek, és akiknek a munkaerőhivatal nem tud szakképzettségüknek megfelelő munkahelyet biztosítani. Ugyancsak újdonság, hogy a tervezet előírja: a korkedvezményes nyugdíjakat egyenlő arányban a társadalombiztosítási költségvetésből és a munkanélküli segélyalapból fedezik. Minthogy ez a törvénytervezet címében és tartalmában is új, a törvényes rendelkezések értelmében lehetőség van arra, hogy a tervezetet a törvényhozás még a jelen ülésszakon – sürgôsségi eljárással – megvitassa és (esetleg) elfogadja.

*** 1994. május 6-án, pénteken délután összeült a Romániai Demokratikus Konvenció Tanácsa. Az RMDSZ képviseletében Verestóy Attila szenátusi frakcióelnök és Niculescu Antal, a szövetségi elnök belpolitikai tanácsosa vett részt a tanácskozáson. A lapzártakor még tartó ülés napirendjén szervezési kérdések, a politikai helyzet értékelése és a Nemzeti Liberális Párt újrafelvételi kérelme szerepel.

*** 1994. április 5-e és 28-a között egy közép- és kelet-európai fiatal politikusokból álló csoport tagjaként Niculescu Antal a szövetségi elnöki hivatal politikai tanácsosa részt vett, a Future of Europe Trust (a brit parlament mellett mőködő szervezet) és a Friedrich Naumann Stiftung (német liberális alapítvány) által szervezett tanulmányúton. Az Angliában (Londonban és Burton on Trentben), Németországban (Bonnban) és Belgiumban (Brüsszelben) szervezett program az Európa Tanács által létrehozott PHARE Democracy Programme része.
A tanulmányút során Niculescu Antalnak alkalma nyílott megismerkedni a brit parlament történetével, strukturális alakulásával és mai mőködésével, a német parlament két háza, a Bundestag és a Bundesrat mőködésével, Brüsszelben látogatást tett az Európa Parlamentben és előadásokat hallgatott – többek között – az EP szerepéről és funkcióiról, az EP és a kelet-európai országok együttmőködéséről, ellátogatott a NATO-központba, ahol a szervezet szerepéről, a közép- és kelet-európai országokkal való kapcsolatairól szerzett tapasztalatokat. Tanulmányútja során alkalma volt találkozni brit és német politikusokkal, akiknek átadta az RMDSZ legjelentősebb dokumentumait.