1994

1994. május 31., kedd II. évfolyam, 294. szám

*** 1994. május 31-én, kedden délelőtt Ion Iliescu államfő fogadta az RMDSZ Markó Béla vezette küldöttségét. A szövetség vezetésének kérésére létrejött találkozón részt vevő küldöttség tagja volt Takács Csaba ügyvezető elnök, Szabó Károly, a szenátusi csoport elnöke, Vida Gyula, a képviselőházi csoport elnöke és Asztalos Ferenc, a Képviselőház oktatásügyi bizottságának alelnöke.
A találkozót az tette indokolttá, hogy a Képviselőházban hamarosan megvitatásra kerülő Oktatásügyi törvénytervezettel kapcsolatban sürgőssé vált a konzultáció különböző politikai tényezôkkel, hiszen mint ismeretes, az RMDSZ módosító javaslatait a Képviselőház szakbizottsága elutasította, s így a törvénytervezet jelen formájában elfogadhatatlan az RMDSZ, a romániai magyarság számára. E kulcsfontosságú törvény megvitatása és elfogadása előtt az RMDSZ-vezetése kifejtette az államfőnek, hogy ezt a törvényt választóvíznek tekintjük a szövetség négy és félévi politikája szempontjából, s mivel a szakmai viták lezajlottak, immár politikai döntésre van szükség, amelyben az elnöki hivatalnak mint a politikai pártok között, illetve az államhatalom és a társadalom között közvetítő szerepet betöltő intézménynek véleményt kell nyilvánítania, különös tekintettel arra, hogy olyan kérdésről van szó, amely alapvetően meghatározza a többségi nemzet és a társadalom egy jelentős rétegét képező magyar közösség viszonyát.
Az ügyben az RMDSZ konzultációt folytatott más politikai tényezőkkel is, ebbe a sorba illeszkedik az államfővel létrejött találkozó, amelyen Iliescu elnök ígéretet tett arra, hogy megvizsgálja szövetségünknek az Oktatási törvénytervezethez főzött módosító javaslatait, és a közeli napokban valamilyen formában véleményt nyilvánít, illetve véleményét közvetíteni fogja a parlamenti pártok felé.

*** Május 28-án, szombaton, az EBEÉ kisebbségi főbiztosának romániai különmegbízottja, Jan de Hoop Scheffer nagyváradi látogatása alkalmával a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Irodájában találkozott Tőkés László református, illetve Tempfli József katolikus püspökkel, Szilágyi Zsolt parlamenti képviselővel, valamint Varga Gábor megyei RMDSZ-elnökkel. A rövid látogatás során a vendéglátók tájékoztatást adtak az egyházi javak visszaszolgáltatásának helyzetéről, illetve a romániai magyarság helyzetéről és törekvéseitől. Ugyanaznap délután a magas rangú holland diplomata felkereste Bihar megye prefektusát és Nagyvárad polgármesterét.

*** Május 29-én, vasárnap délelőtt Nagyvárad maradék zsidósága, nagyszámú meghívott, románok és magyarok zsúfolásig megtöltötték a váradi zsinagóga nagytermét a Holocaust ötvenedik évfordulója alkalmából tartott emlékező ünnepségen. A gyásszertartást Neumann Ernő temesvári főrabbi tartotta, miközben negyed 11-kor Nagyvárad valamennyi templomában meghúzták a harangokat a közel harmincezer váradi áldozat emlékére. Emlékbeszédet mondott Theodor Blumenfeld, a Romániai Zsidó Közösségek Szövetségének főtitkára. Iliescu elnök üzenetét Victor Opaschi olvasta fel, a kormányfő üzenetét Liviu Maior oktatásügyi miniszter tolmácsolta, a Parlament nevében Dan Marøian, a Képviselőház alelnöke szólalt fel. Az egyházak részéről Tőkés László református püspök kapott szót, aki a nemrég elhunyt Moses Rosen főrabbira emlékezve tiltakozott az újraéledő antiszemitizmus, valamint Antonescu marsall rehabilitálása ellen. Ionel Ungur prefektus és Filip Petru polgármester után a város magyarsága nevében Varga Gábor megyei RMDSZ-elnök a nagyváradi zsidóság kultúrateremtő érdemeit méltatta. Az ünnepség háromnyelvő emléktábla-avatással és koszorúzással zárult.

*** 1994. május 29-én, vasárnap ünnepelte fennállásának 675. évfordulóját a Maros megyei Sáromberke község. A rangos eseményre a helység református templomában került sor, ahol igét hirdetett Antal Ferenc, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese, ünnepi beszédet tartott dr. Tonk Sándor történész és dr. Deé Nagy Anikó muzeológus.
Leleplezték a Teleki Sámuel kancellár emlékére a templom falára helyezett emléktáblát, és elhelyezték a tisztelet koszorúját a Teleki-kriptában.
A község lakosai és ifjúsága rövid vers- és énekszámokkal tették színessé az ünnepi megemlékezést.