1994

1994. május 30., hétfő II. évfolyam, 293. szám

*** 1994. május 30-án, hétfőn, Markó Béla kérésére Teodor Melešcanu külügyminiszter fogadta az RMDSZ elnökét. A találkozón jelen volt Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.
A megbeszélésen többek között a nemrég Párizsban lezajlott Európai Stabilitási Egyezmény nyitókonferenciáján elfogadott dokumentumról, Románia és az Európa Tanács viszonyáról esett szó. Markó Béla ez alkalommal is kifejtette, hogy az RMDSZ, a romániai magyarság számára kulcsfontosságú Oktatási törvénytervezet jelenlegi formája elfogadhatatlan, és átadta az ezzel kapcsolatos RMDSZ-dokumentumot. Ugyanakkor a szövetségi elnök elmondotta, hogy az RMDSZ rendkívül fontosnak tartja a Kisebbségi törvény mielőbbi elfogadását.

*** 1994. május 27-én, pénteken este rendkívüli ülést tartott az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöksége. A megbeszélésen meghívottként részt vett Nagy Győző, Marosvásárhely polgármestere és Béres András, a városi tanács RMDSZ tanácsosi csoportjának szóvivője.
Napirenden szerepelt az Antonescu-szobor ügye, melynek felállítását a Háborús Veteránok „Avram Iancu” nevő megyei szervezete kezdeményezte, és amelyet még 1993. októberében kezdtek el alapozni a városi tanács engedélye nélkül. Tavaly ősszel sikerült leállítani a munkálatokat, de a megyei törvénykezési testületnek a végrehajtó hatalom hatáskörébe történt durva beavatkozása eredményeként (törvényszéki ítélettel kötelezték a városi tanácsot az építkezési engedély kibocsátására) 1994. május 16-án a munkálatokat újrakezdték.
A megyei elnökség megvitatta az ügyet, és úgy határozott, hogy a városi tanács, a Parlament és a kormány szintjén tesz újabb ellenlépéseket.
A kétnyelvő feliratok és helységnévtáblák ügye is szerepelt a megyei elnökség ülésének napirendjén. Mivel a városi tanács május 26-i ülésén az RMDSZ-tanácsosok – tiltakozásul az ülésvezető RNEP-i tanácsos obstrukciója ellen – nem fogadták el a javasolt napirendet, a győlést felfüggesztették, és június 2-ra halasztották. Az obstrukció abból állt, hogy az ülésvezető RNEP-tanácsos még szavazat alá sem bocsátotta Béres András RMDSZ-tanácsos azon javaslatát, mellyel rendkívüli sürgősségi eljárással be akarta iktattatni a javasolt napirendi pontok közé a kétnyelvő helységtáblák ügyét is. Ezt a javaslatot az ülésvezető tanácsos önhatalmúlag elutasította.
Az elnökség tagjai bővebb tájékoztatást kaptak az üggyel kapcsolatban a szóvivőtől és a polgármestertől, és konszenzusos döntést hoztak a következő tanácsülésen követendő taktikát illetően.
Az ülésen szervezési és adminisztratív jellegő kérdéseket is megvitattak.

*** Borbély László, az RMDSZ képviselőházi frakciójának alelnöke, a Maros megyei szervezet elnöke május 30-án nyílt levelet intézett Ion Iliescu állmfőhöz Ion Antonescu tábornok Marosvásárhelyen felállítandó mellszobrának ügyében. Az RMDSZ-vezető az elnök közbenjárását kéri a városi tanács jogszerő elutasító döntését törvényszéki végzéssel semmissé nyilvánító és a helyi önkormányzat hatáskörébe durván beavatkozó, törvénytelen bírósági határozat alapján újrakezdődött szoborállítási munkálatok beszüntetésére a városban újabb etnikai feszültségeket szító provokáció megakadályozására.

*** 1994. május 28–29-én a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum dísztermében került sor az erdélyi magyar fafaragók első országos tanácskozására.
Az EMKE népmővészeti szakosztályának, jelesen Bandi Dezsônek, a szakosztály vezetőjének a kezdeményezésére és szervezésében lezajlott országos találkozó témája A romániai népi fafaragás múltja, jelene és jövője volt. A találkozón neves külföldi szakemberek tartottak előadást, köztük Dr. Banszky Pál mővészettörténész, a magyarországi Naiv Mővészek Országos Múzeumának igazgatója, Péterfy László szobrászmővész, a Magyar Mővelődési Intézet igazgatóhelyettese, valamint számos hazai faragókör és alkotócsoport vezetője.
Az előadásokat a hazai alkotók munkájából rendezett kiállítás megnyitása, majd kötetlen eszmecsere és beszélgetések követték.