1994. május 27., péntek II. évfolyam, 292. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1994. május 26-án, csütörtökön ülésezett Kolozsváron.
Figyelembe véve a területi szervezetekre vonatkozó alapszabályzat-módosító határozatot, melyet az SZKT május 20-án fogadott el, az Ügyvezető Elnökség elemezte a testület és a területi szervezetek között mőködő kapcsolatrendszert. Megbízta a szervezési, illetve az önkormányzat- és reformügyi alelnököt a kapcsolatrendszer szabályzattervezetének kidolgozásával. A tervezet a területi szervezetek szervezési alelnökeivel június 3–4-re összehívott tanácskozáson javasolja megvitatni.
Az Ügyvezető Elnökség elemezte az Oktatási törvénytervezet küszöbön álló parlamenti vitájának előkészítéséhez szükséges tevékenységeket; ezek vezetésére az oktatási alelnök kapott megbízást. Az RMDSZ álláspontjának alapvető eleme az oktatási autonómiára való törekvés. A parlamenti képviselettel rendelkező pártokkal tervezett egyeztetéseket az oktatási alelnök és az RMDSZ parlamenti csoportjainak elnökei közösen fogják megszervezni.
A szövetségi biztos beszámolt arról, hogy a Szövetségi Egyeztető Tanács május 28-ra tervezett ülésének megtartását a szervezők egy későbbi időpontra kénytelenek halasztani, tekintettel arra, hogy a megválasztott tagok visszajelzése alapján a kitőzött napon több olyan esemény zajlik párhuzamosan, amely számos egyeztető tanácsi tagot akadályoz az alakuló ülésen való részvételben.

*** Pünkösd szombatjától Pünkösd hétfőig – május 21–23-a között – tartott az ausztriai Neumarket városban Karl Brunner Európa Ház, az Európai Föderalizmus Mozgalom, valamint a Stájerországi Ifjúsági Referatúra által szervezett 27. Nemzetközi Kisebbségi Szeminárium. A rendezvényt annak idején azzal a céllal indították, hogy az osztrák politikában fontos kérdésként jelentkező dél-tiroli kisebbségi közösség számára elfogadható közösségi jogi helyzet kialakításához civil társadalmi háttérintézményként szolgáljon. Bár időközben a megcélzott jogi kodifikáció Dél-Tirolban megszületett, a szemináriumot megszervezik, igen rangos előadói részvétellel.
Hét országból – Németország, Magyarország, Románia, Szlovákia, Bulgária, Olaszország és Ausztria – érkezett résztvevői kör előtt hat előadás hangzott el. Erdélyből Bodó Barna és Somai József ügyvezető alelnök vettek részt, előbbi előadóként.
Bodó Barna előadásában az Európai Stabilitási Egyezmény okán kialakuló helyzetet elemezte és kimutatta, hogy a kisebbség csak akkor terhelhető felelősséggel a térség stabilitását illetően, ha lehetőséget kap a megoldás keresésében való valós részvételre. Előadását élénk vita követte, a kérdések főleg a mai belpolitikai mozgástérre és megoldási lehetőségekre vonatkoztak.
A romániai németség helyzetéről a resicai Yvonne Deményi tanárnő tartott tájékoztatót.

*** Május 26-án, csütörtökön tartotta rendes ülését a Demokratikus Konvenció Stratégiai Bizottsága. Az RMDSZ részéről Vajda László, az Elnöki Hivatal belpolitikai tanácsosa vett részt a tanácskozáson.
A DK központi irodája és a helyi szervezetek közötti kapcsolatok élénkítéséről folyt eszmecsere, majd a helyi tanácsok munkáját összehangolni hivatott iroda létrehozására tett javaslatot a KDNPP küldötte.
Vajda László átnyújtotta a DK pártjainak az RMDSZ dokumentumait az Oktatási törvénytervezet megváltoztatásának szükségességéről, és felkérte a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy közös DK-álláspontot a törvénytervezettel kapcsolatban.