1994. május 26., csütörtök II. évfolyam, 291. szám

*** Az Európai Demokrata Unió vezetőtanácsa (Steering Committee) 1994. május 19–20-án tartotta meg Münchenben 56. tanácskozását. Az RMDSZ-t az ülésen Bodó Barna politikai alelnök képviselte.
A napirendre került kérdések közül kiemelten tárgyalták az Európai Unióba való fölvétel előtt álló országok, Ausztria, Finnország, Norvégia, Svédország – helyzetét, jelesen azt, hogy hol milyen erők támogatják, illetve ellenzik az Unióba való belépést, illetve milyen közös stratégia lenne előnyös.
Az Európa Parlament képviselőit 9–12-e között választják az Unió országaiban, ezzel is külön alaposan foglalkozott a Steering Committee.
Beszámolók hangzottak el a bizottságok munkájáról: ezek közül az európai biztonság kérdéskörével foglalkozó 2-es számúnak a legutóbbi varsói üléséről is, ahol az RMDSZ-nek a kisebbségek stabilitásban játszott szerepkörével kapcsolatos előterjesztése is napirenden volt. A vezetőtanács külön nem tért vissza a kérdésre, de az olasz választások utáni belpolitikai helyzetről , az új kormány velük kapcsolatos jogokat korlátozó állásfoglalásáról – beszámolt a dél-tiroli osztrák népcsoport képviselője, s ennek kapcsán az RMDSZ megújította a javasolt téma megvitatásával, munkacsoport felállításával kapcsolatos igényét.
A továbbiakban új tagok felvételi kérelmét, illetve az Antall József halálával megüresedett, és a norvég alelnök visszalépését követően betöltetlen EDU-alelnöki tisztségek potenciális jelöltjeiről folyt vita. Térségünk képviseletében a cseh Vaclav Klaus neve került a listára.

*** 1994. május 21–24-e között rendezték meg Székelyudvarhelyen a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Első Övezeti Történész Találkozóját a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal és a Római Katolikus Plébánia társszervezésében, romániai, egyesült államokbeli, kanadai, németországi, magyarországi és svájci előadók részvételével. A találkozó résztvevői ellátogattak Csíksomlyóra, megtekintették a pünkösdi búcsú eseményeit, majd fogadta őket Csíkszereda polgármestere, dr. Csedő Csaba.
A több mint 200 főnyi hallgatóság előtt 15 szakember olvasta fel dolgozatát igen változatos témakörben, megbeszélések zajlottak le a Kárpát-medence dél-keleti részének sajátos földrajzi és történelmi fogalmairól, eszmecserét folytattak az Egyesület és az erdélyi régió önszerveződő közmővelődési és tudományos egyesületeinek együttmőködéséről.
A résztvevők elhatározták, hogy az övezeti történész találkozót minden Pünkösd táján megrendezik, évenként váltakozva Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában. A következő találkozó színhelye Csíkszereda 1995. június 1–3-a között. Döntés született arról is, hogy a ZMTE minden hónap első csütörtökjén Székelyudvarhelyen magyar történelmi tárgyú előadást rendez folyó év szeptemberétől kezdődően. A találkozó május 24-én ökumenikus istentisztelettel zárult.

*** A szövetségi elnök és a szövetségi biztos a csíkszeredai SZKT-ülés határozatai értelmében március első felében meghirdette a Szövetségi Egyeztető Tanács létrehozására foganatosított intézkedéseket, kitőzte az időpontokat a tagszervezetek számára, hogy idejében válasszák meg jelöltjeiket, és értesítsék őket arról, hogy a Tanács alakuló ülése május 27-én vagy 28-án lesz. Ennek értelmében a szervezők egy héttel a kitőzött időpont (május 28) előtt kiküldték a tagszervezetek által mandátummal megjelölt tagoknak a névre szóló meghívást és a munkálatokhoz szükséges dokumentumokat.
Sajnálattal közöljük, hogy a május 28-i alakuló ülés megtartását a szervezők egy későbbi időre kénytelenek halasztani, tekintettel arra, hogy a megválasztott tagok visszajelzése alapján a javasolt napon több olyan párhuzamos esemény zajlik, amely számos egyeztető tanácsi tagot akadályoz az alakuló ülésen való részvételben.
Figyelembe véve az alakuló ülés fontosságát, a szervezők a május 28-ra tervezett ülés megtartását június 18-ra javasolják.
Az Egyeztető Tanács tagjait személyesen értesítik a szervezők.