1994. május 24., kedd II. évfolyam, 289. szám

*** A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
és
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség

KÖZÖS KÖZLEMÉNYE

1994. május 20–23-a között a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség hivatalos küldöttsége Fodó Sándor elnök, Milován Sándor alelnök, Gulácsi Géza politikai titkár, Kovács Miklós elnökségi tag és Brenzovics László kulturális titkár az RMDSZ meghívására Romániába látogatott. A küldöttség megbeszélést folytatott Markó Béla szövetségi elnökkel, Takács Csaba ügyvezető elnökkel, az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének önkormányzati, illetve oktatási alelnökével, az RMDSZ Maros megyei, Csíki területi, Udvarhely széki és Udvarhely területi RMDSZ-vezetőivel, valamint a Kolozs megyei RMDSZ-elnökkel. A látogatásra a hagyományosan jó kapcsolatok és együttmőködés további erősítésének érdekében került sor. A megbeszélések alkalmat adtak a kárpátaljai magyar közösség, valamint a romániai magyar közösség sajátos kisebbségi helyzetéből fakadó kérdések kölcsönös ismertetésére.

A megbeszélések középpontjába a hamarosan sorra kerülő Európai Stabilitási Egyezmény nyitókonferenciája került. Ezzel kapcsolatban mindkét fél leszögezi, hogy az Egyezménynek szavatolnia kell az európai nemzeti kisebbségek különböző autonómiaformáinak jogi garanciáit, ezáltal biztosítva a jószomszédi kapcsolatokat és a térség stabilitását.
Az RMDSZ és a KMKSZ az adott államkeretek tiszteletben tartásával, a határon túli magyarság és az egész magyar nemzet érdekeit figyelembe véve, a jövőben is síkraszállnak az általuk képviselt nemzeti közösségekhez tartozók egyéni és közösségi jogainak érvényesítéséért. E célból együtt kívánunk mőködni minden, a kérdésben érdekelt szervezettel és intézménnyel.
A szövetségek reményüket fejezik ki, hogy a mindenkori magyar kormány fontos kérdésnek tekinti a magyarság határon kívülre került egyharmadának sorsát, s ezirányú elkötelezettsége következetes politikai lépésekben nyilvánul meg.
A szervezetek különösen fontosnak ítélik, hogy létrejöjjenek, illetve megszilárduljanak az érdekegyeztetés intézményesített formái, hogy a határon túli magyarság támogatására szánt eszközök elosztásának áttekinthető, az érdekelt szervezetek véleményének érvényesítését lehetővé tevő mechanizmusa jöjjön létre.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség arra törekszik, hogy régiónkban olyan államközi kapcsolatok alakuljanak ki, amelyek megfelelnek az európai integrációs folyamatok követelményeinek, és biztosítják a nemzeti kisebbségek jogát autonómiájuk megteremtéséhez.

Kolozsvár, 1994. május 23.

RMDSZ KMKSZ
Markó Béla Fodó Sándor
szövetségi elnök elnök