1994. május 20., péntek II. évfolyam, 287. szám

*** 1994. május 19-én, Vajda László és Niculescu Antal, az Elnöki Hivatal politikai tanácsosai, részt vettek az ellenzéki pártokat tömörítő Demokratikus Konvenció Stratégiai Bizottsága soros ülésén. A tanácskozáson megvitatásra került egy PL’93 által készített, a helyi közigazgatásra vonatkozó politika elveit és gyakorlatát áttekintő elemzés, amely kiterjedt az ide vonatkozó jogszabályok, elsősorban a 69/1991-es törvény előírásainak felülvizsgálására, és amazok szükséges módosítására. Az e tekintetben követendő, felvázolt politikai elvekből etikai kódex körvonalazódott a konvenció pártjaihoz tartozó polgármesterek számára. Erre annál is inkább szükség van, mivel a sokfelé tapasztalható, különféle eredető visszaélésekért a Demokratikus Konvenció nem kíván intézményes felelősséget vállalni.

*** 1994. május 20-án, Marosvásárhelyen megkezdte munkálatait az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának rendkívüli ülésszaka, mely a szervezetnek az Európai Stabilitási Egyezménnyel kapcsolatos állásfoglalását hivatott megvitatni. Az előzetesen meghirdetett napirend annyiban változott a testület döntése szerint, hogy a már írásban is lefektetett elemzésekből amazok szerkesztői együttesen közös anyagot kell készítsenek, s ez képezi az általános vita alapját. Lapzártakor az ülésszak munkálatai folytatódtak.