1994. május 19., csütörtök II. évfolyam, 286. szám

*** 1994. május 19-én, Nils G. Rosenberg Svédország bukaresti nagykövete fogadta Sinkó Istvánt, az RMDSZ Kolozs megyei képviselőjét. A Sinkó István kérésére létrejött találkozón jelen volt Anita Melin a Svéd Nagykövetség első beosztottja, valamint Niculescu Antal, az RMDSZ Elnöki Hivatalának a tanácsosa.
Rosenberg nagykövetet elsősorban az emberi jogokat szabályozó, ezen belül a kisebbségeket érintő romániai törvényhozási folyamat, illetve szövetségünk és a Nemzeti Kisebbségi Tanács közötti viszony érdekelte.

*** Június 19-i együttes ülésén a Parlament két kamarája folytatta a költségvetés vitáját. Különösen nagy érdeklődést keltettek a honatyák körében a honvédelmi, nemzetbiztonsági és belbiztonsági költségvetési tételek. A Román Hírszerző Szolgálat számára előírányzott 83,3 milliárdos kiadással kapcsolatban Szabó Károly szenátor felhívta a tisztelt Ház és a közvélemény figyelmét arra, hogy a szükséges tényismeretek hiányos volta miatt a honatyák ezügyben nem tudnak kellő illetékességgel dönteni. Fölemlítette többek között, hogy a szolgálat kiadásairól nem lehet érdemben tárgyalni mindaddig, amíg nem ismeretes, hogy az milyen alkalmazotti létszámmal mőködik. Mátis Jenő figyelmeztetett arra, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az RHSZ alkalmazottainak csupán 15%-a fizet társadalombiztosítási hozzájárulást. Ennek két magyarázata lehet: vagy az, hogy 85% esetében elmulasztották a befizetést – ami nem valószínő, vagy pedig az, hogy az intézmény állományában ilyen mértékben tart katonákat (utóbbiakat ugyanis törvény mentesíti – méltánytalanul – e kötelezettség alól). Ami egy rendeltetése szerint civil intézmény megengedhetetlen militarizálását jelenti.
A csütörtöki együttes ülés záróepizódját egy tiltakozó nyilatkozat felolvasása képezte. Az RMDSZ-frakció is magáévá tette az ellenzéki honatyák által aláírt dokumentumot, mely önkényesnek és politikai machinációnak minősíti a Román Televízió falu-mősorát szerkesztő Constantin Martiniuc rovatvezető három hónapra terjedő eltiltását az egyenes adásban való szerepléstől. Noha más ürügyet használtak föl az eltiltás indoklására, ismeretes, hogy a tévének ez a munkatársa saját mősorában rendszeresen helyet biztosított a Földtörvény alkalmazásával kapcsolatos visszaéléseket feltáró és más tekintetben is erősen kritikus nézeteket hangoztató riportalanyoknak.