1994. május 18., szerda II. évfolyam, 285. szám

*** Március 17-i ülésén az Alkotmánybíróság három életbeléptetés előtt álló törvényt utalt vissza újratárgyalás végett a Parlamenthez, megállapítván amazok egyes kitételeinek alkotmánysértő voltát.
A Háborús veteránok és hadiözvegyek jogaira vonatkozó törvény ellen az RMDSZ-frakció egymagában nyújtott be óvást. Mint ismeretes, Valer Suian (RNEP) szenátor javaslatára olyan rendelkezés épült bele ebbe a jogszabályba (2. paragrafus b. pontja), amely kizárta volna a jogosultak és haszonélvezők köréből mindazokat, akik a Bécsi Döntés után magyar fennhatóság alá került Észak-Erdély lakosaiként, a magyar hadsereg kötelékeiben harcoltak a II. világháború folyamán. Ennek a kitételnek az általános emberi jogokat sértő, nyíltan diszkriminációs és ekként alkotmányellenes jellege így törvényes bizonyságot nyert, visszavonása kötelezővé vált.
Ugyancsak méltánytalan és diszkriminatív intézkedéseket tartalmazott a Mezőgazdasági jövedelmi adótörvény, immár az Alkotmánybíróság megítélése szerint is, azáltal, hogy a földtulajdon viszonyok okirati tisztázatlansága ellenére, jövedelmi adót rótt volna ki a birtokosokra, és nem kevésbé az által, hogy más-más adókulcsot állapított meg a magán- és köz- illetve állami tulajdonban lévő földek megmővelői esetében. Az alkotmányossági óvás kezdeményezője eredetileg ismét csak az RMDSZ parlamenti frakciója volt, melyhez azonban időközben csatlakoztak a Demokratikus Konvencióhoz tartozó parlamenti csoportok és a Demokrata Párt honatyái is.
A harmadik szóban forgó törvény az országos rádió és televíziós társaságok parlamenti ellenőrzésének módozatai tekintetében bizonyult alkotmányellenesnek.
Az elutasított törvény parlamenti újratárgyalására, időhiány miatt, minden valószínőség szerint már csak a következő, őszi ülésszakon kerül sor.

*** Az RMDSZ marosvásárhelyi székházának részint megváltozott telefonszámai:
Titkárság: 065-168511. Elnökség: 065-161928; Fax: 065-162907.