1994

1994. május 17., kedd II. évfolyam, 284. szám

*** Május 17-én, tájékozódó megbeszélés céljából, az RMDSZ Elnöki Hivatalában járt Russell P. Ingraham az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének tanácsosa. Az RMDSZ jelenlegi belpolitikai elképzeléseivel – különös tekintettel a küszöbön álló SZKT napirendjére – Tokay György képviselő ismertette meg.

*** Varga Attila szatmárnémeti képviselő írásbeli interpellációval fordult május 16-án Aurel Constantin Ilie víz- és erdőgazdálkodási és környezetvédelmi miniszterhez, melyben két kérdésre kért ugyancsak írásbeli választ. Nevezetesen: van-e tudomása a Minisztériumnak arról, hogy a Szatmár megyei ROMSILVA RA szatmárnémeti fiókja mindmáig nem bocsátotta a Szaniszló és Piskolt községi illetékes bizottságok rendelkezésére azt az 596 illetve 98 hektárnyi erdőterületet – az igényjogosult helybéli lakosok közötti felosztás céljából –, melynek ilyen értelmő felhasználásáról pedig egyértelmően intézkedik a miniszter 314/1993-as számú Rendelete. A második kérdés arra vonatkozott, hogy a Minisztérium milyen intézkedésekkel szándékszik érvényt szerezni az elkövetkezőkben az idézett Rendelet előírásainak.

*** Teleki Blanka hamvainak Párizsból Martonvásárra hozatalát tervezi a magyar nőnevelés kiemelkedő alakjai népszerősítésére vállalkozó Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány. Háromtagú küldöttsége a múlt hét végén Teleki Blanka szülőföldjén járt. Találkoztak a Teleki Blanka emlékét ápoló Szatmárnémeti Wesselényi Kata Nőszövetség tagjaival, ellátogattak Szatmárpálfalvára, Kővárhosszúfaluba és Hagymásláposra, majd pedig Kolozsvárra utaztak, ahol a Teleki és a De Gerando emlékek megtekintését követően, az Alapítvány védnöke: De Gerando Teleki Judit, Üvegesné dr. Hornyák Mária kuratóriumi tag valamint Vécsi Attila kutató a De Gerando Antónia nevét viselő társaság tagjaival folytatott megbeszélést. Az EMKE részéről Muzsnai Árpád vett részt a találkozón.

*** Nyíregyháza mővelődési házai alkalmazottainak szakmai és érdekvédelmi szövetsége meghívására öt erdélyi város EMKE-küldöttsége ismerkedett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közmővelődési életével.
A Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából és Sepsiszentgyörgyről érkezettek – a Nyíregyházi Kulturális Kamara tavaly októberi látogatását viszonozva – hasznos eszmecserét folytattak a népfőiskolák és egyéb civil szerveződések tevékenységéről, találkoztak a város kulturális életének vezetőivel, a mővelődési egyesületek irányítóival. A négy nap folyamán meglátogatták Máriapócsot, Nyírbátort, Túristavándit, Szatmárcsekét, Vásárosnaményt és kirándultak Debrecenbe.