1994

1994. május 16., hétfő II. évfolyam, 283. szám

*** Május 13–15-e között Tusnádfürdőn román-magyar szakértői tanácskozást szervezett az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. A társadalmi kerekasztal-jellegő találkozón szakértők, kutatók, egyetemi oktatók – Gabriel Andreescu, Smaranda Enache, Renate Weber, Valentin Stan, Ioan Popa, valamint Bakk Miklós, Kolumbán Gábor, Balázs Sándor, Nagy György, Bíró Anna-Mária, Eckstein-Kovács Péter, Fábián Ernő, Horváth István – az RMDSZ két programatikus fontosságú dokumentumával, az ET-nak eljuttatott Memorandummal és a Kisebbségi törvénytervezettel kapcsolatban folytattak szakmai vitát.
A tanácskozás résztvevőinek egyértelmő véleménye, hogy a kisebbségek jogállását a nemzetközi megoldások és jogi szabályozások figyelembe vételével kell rendezni, s az előkészítésben a civil szféra szakmai testületeinek jelentős szerepe van.
A találkozót megtisztelték jelenlétükkel RMDSZ-szenátorok és képviselők is. A megnyitón jelen volt Markó Béla szövetségi elnök.

*** Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének rendezésében május 14-én, szombaton került sor arra az immár harmadik tanácskozásra, amelyen a megye RMDSZ-listáin megválasztott polgármesterei és alpolgármesterei, valamint az Önkormányzati Fórum vezető tanácsának tagjai, a Megyei Elnökség és az MKT képviselője vettek részt. A tanácskozáson jelen voltak az RMDSZ parlamenti képviseletének tagjai: Buchwald Péter szenátor, Kónya-Hamar Sándor, Mátis Jenő, Sinkó István képviselők. Jelenlétüknek köszönhetően az önkormányzatokban dolgozók egy sor konkrét kérdésre kaptak szakszerő választ, útbaigazítást, törvénymagyarázatot jogi, pénzügyi és más vonatkozásokban.

*** Május 16–17-e között a grúz fővárosban, Tbilisziben tartja soros ülését a Fekete-tengeri Parlamenti Unió jogi és politikai kérdésekkel foglalkozó bizottsága. Az ülésen részt vevő román parlamenti delegációt Kerekes Károly Maros megyei képviselő vezeti.
Az ülés napirendjén szerepel a folyó év februárjában Ankarában tartott szemináriumot követően megfogalmazott, a tagországok törvényhozási rendszerének javítására és összehangolására vonatkozó jelentés megvitatása és elfogadása, a tagországok közötti konfliktusok megvitatásának mechanizmusára vonatkozó előterjesztés.
A regionális együttmőködési szervezet bürója Tbilisziben megvitatja a júniusban Bukarestben megtartandó Közgyőlés előkészítési munkálataival kapcsolatos teendőket is.