1994. május 11., szerda II. évfolyam, 280. szám

*** 1994. május 10-én ülésezett Kolozsváron az Ügyvezető Elnökség.
A testület foglalkozott a soron következő SZKT előkészítésével kapcsolatos kérdésekkel. Megvizsgálta a tanácskozás napirendjén szereplő határozat- illetve szabályzattervezeteket.
Az Európai Stabilitási Egyezmény előkészítésére összehívott, folyó év májusi párizsi konferenciával kapcsolatosan az Ügyvezető Elnökség foglalkozott a politikai alelnök és a parlamenti csoport által elkészített dokumentumtervezetekkel. A kisebbségi kérdésnek szentelt összeurópai politikai egyeztetési és megoldáskeresési folyamatból nem hagyhatók ki a kisebbségek legitim politikai képviseletei – volt az egyértelmő állásfoglalás. Az SZKT elé terjesztendő, a kérdéskörrel kapcsolatos RMDSZ-álláspont szövegtervezetét Bodó Barna politikai alelnök véglegesíti a parlamenti csoport megbízott tagjainak a bevonásával.
Az Állami Vagyona Alappal (FPS), illetve a Magántulajdon Alappal (FPP) kapcsolatos hatalmi politikát elemezve, az Ügyvezető Elnökség megállapította, hogy a kormány, illetve helyi képviselőinek a döntései diszkriminatívak, egyértelmően azonosítható az a törekvés, hogy a magyarság képviselőit kizárják a privatizációs folyamatból.
Az Ügyvezető Elnökség meghallgatta a politikai alelnök beszámolóját a Demokrata Párt “Nagyváradi nyilatkozatáról”, amely túlnyomórészt a kisebbségi kérdéssel foglalkozik. Határozat született egy vonatkozó tanulmány elkészítésére és politikai dialógus kezdeményezésére.
Az ifjúsági szervezetek javaslattal fordultak az Ügyvezető Elnökséghez a testület keretében felújítandó ifjúsági főosztályra vonatkozóan. A javaslat vitáján részt vettek a MISZSZ képviselői, Tamás László és Mezei Sándor. Az Ügyvezető Elnökség a főosztály létesítésére vonatkozó határozattervezetét az SZKT elé terjeszti.
A továbbiakbn az ÜE a testület belső mőködésére vonatkozó kérdéseket tárgyalt meg.

*** Kedden, május 10-én az 1994. évi költségvetés parlamenti vitájában az RMDSZ képviselőházi frakciójának álláspontját Vida Gyula, a frakció elnöke fejtette ki, szerdán, május 11-én pedig dr. Csapó József szenátor szövetségünk szenátusi frakciójának nevében ismertette az RMDSZ álláspontját a két Ház együttes ülésén.

*** 1994. május 7-én bővített ülést tartott az RMDSZ Bihar megyei Nagyválasztmánya, amelyen – a tavaly őszi esettől eltérően – ezúttal megvolt a döntéshozatalhoz szükséges kétharmados jelenlét. A győlés kezdetén a VARADINUM ’94 rendezvénysorozat rövid kiértékelését követően dr. Csapó József szenátor 1994. évi költségvetés tervezetét elemezte, majd Rákóczi Lajos képviselő a Tanügyi törvénytervezet szakbizottsági vitájáról adott rövid ismertetést. Ezután a területi szervezetek szerkezetátalakítására tett országos kezdeményezés vitája következett, aminek nyomán – statútum-módosító javaslat is elhangzott – a Nagyválasztmány egy öttagú testületet jelölt ki az SZKT elő terjesztendő Bihar megyei javaslat végleges megszövegezésére. Ugyanakkor – minthogy Alapszabályzat-módosításra kizárólag a megyei közgyőlés illetékes – eredményes marosvásárhelyi SZKT esetén a Nagyválasztmány június 25-re összehívja az RMDSZ Bihar megyei szervezetének V. közgyőlését.