1994. június. 9., csütörtök II. évfolyam, 301. szám

*** Horn Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke a következő levelet intézte Markó Bélához, az RMDSZ elnökéhez:

Markó Béla elnök úrnak
Romániai Magyar Demokrata Szövetség

Tisztelt Elnök Úr,

A Magyar Szocialista Párt tagsága, vezető testületei és a magam nevében őszinte köszönetemet fejezem ki az MSZP választási sikerével kapcsolatban küldött jókívánságaiért.

Eddig is nagy figyelemmel és rokonszenvvel kísértük az RMDSZ heroikus küzdelmét a romániai magyarság fennmaradásáért, egyéni és közösségi jogainak érvényesüléséért, s a rendelkezésünkre álló eszközökkel törekedünk azok támogatására. Mint Ön is tudja, kormányzati programunkban egyik kiemelt prioritás a határon túli magyarság létfontosságú autonómia-törekvéseinek támogatása. Elhatározott szándékunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy kormányzati szerepünk megnövelt felelősségi körében ezt eredményesen érvényesítsük.

Magam is remélem, hogy hamarosan alkalmunk lesz személyesen is megvitatni az RMDSZ és az MSZP hatékony együttmőködésének kérdéseit.

Budapest, 1994. június 8.

Baráti üdvözlettel
Horn Gyula

*** Az Ügyvezető Elnökség június 7-én ülésezett Kolozsváron.
A testület elemezte a Tanügyi törvény képviselőházi vitájának eddigi szakaszát. Tárgyaltak a polgári engedetlenség alkalmazásának lehetőségeiről, arra az esetre, ha a plénumbeli vita során sem történik lényeges változás a kisebbségi oktatás kielégítő rendezésének irányában.
Az Ügyvezető Elnökség meghallgatta a Politikai, valamint az Önkormányzati Főosztály előterjesztését a belső választások előkészítései folyamatának június havi feladataira vonatkozóan. Határozatot fogadott el a választások politikai előkészítését célzó tanácskozássorozat megszervezésére a platformok, pártok, területi szervezetek képviselőivel. A megbeszélések időpontjáról az egyeztetések alapján állapodnak meg.
Az Ügyvezető Elnökség döntött egy átfogó kutatóprogram beindításáról, melynek célja a közvélemény RMDSZ-képének felmérése, a szövetség által végzett munka fogadtatásának elemzése. A kutatóprogram a belső választások kapcsán felmerülő kérdéskörre is kitér.
Az információáramlás javítása és a területi és országos szintő vezető testületek döntéshozatalához szükséges dokumentációk összeállítása, valamint az írott és elektronikus médiával való kapcsolattartás biztosítása érdekében az Ügyvezető Elnökség elfogadott egy erre vonatkozó mőködési tervet.

*** 1994. június 6-án, Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke tanácskozáson vett részt Hargita megye, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Székelykeresztúr, Szentegyháza városainak polgármestereivel. A megbeszélésen jelen volt – polgármesteri minőségében is – Dézsi Zoltán, az SZKT elnöke, Sántha Pál Vilmos, a megyei tanács elnöke és Kolumbán Gábor alelnök is. Áttekintették az önkormányzatok és az RMDSZ együttmőködésének hiányosságát, a lakosság igényeinek megfelelő önkormányzati feladatok teljesítésére vonatkozó törvényes keretek érvényesítésének lehetőségeit. Megállapodtak abban, hogy felkérik a szövetségi elnököt, hívjon össze június hónap második felében egy olyan megbeszélést, amelyen a megye parlamenti képviselői és szenátorai, valamint e tanácskozás résztvevői megvitatják a megye lakosságát foglalkoztató társadalmi, gazdasági és szervezeti problémákat, és megoldásokat keresnek a felmerülő kérdésekre.