1994. június. 10., péntek II. évfolyam, 302. szám

*** Kolozsvár szélsőséges városvezetése, élén Gheorghe Funar polgármesterrel szabadtéri régészeti múzeummá akarja átalakítani Kolozsvár történelmi Főterét, amely egyébként mőemlék-zóna, s mint ilyen, törvények által is védett terület, akárcsak az UNESCO névjegyzékében is szereplő és védett remekmő, a Mathias Rex szoborcsoport. Az újsütető “városrendészek” szerint viszont ennek a szoborcsoportnak semmi keresnivalója nem lesz itt, ha majd elvégzik a “szükséges” régészeti ásatásokat Kolozsvár patinás Főterén.
A barbár, kultúraellenes tervezet mély megdöbbenést keltett a közvéleményben. Ilyen előzmények után került sor 1994. június 8-án Kolozsváron, a Mátyás-szobor előtt, Mátyás király a kolozsváriak tudatában címmel arra a “szabadtéri” előadássorozatra – mely lényegét tekintve tüntetésnek is minősíthető -, amelyet az Interetnikai Párbeszéd Szövetség kezdeményezett, s amelynek szervezésében részt vett a Kolozs megyei RMDSZ, a Német Demokrata Fórum Kolozs megyei szervezete, valamint a Romák Szövetsége.
Felszólaltak Kántor Erzsébet, a Interetnikai Párbeszéd Szövetség alelnöke, Gheorghe Vasilescu, az IPSZ főtitkára, Mihai Pop volt politikai fogoly, Doina Cornea, Cãlin Nemeš édesapja, Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, valamint Octavian Buracu, az IPSZ elnöke. Jelen volt az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöksége, az Ügyvezető Elnökség tagjai. A felszólalók a két nép történelméről, a békés együttélés szükségszerőségéről szóltak, amelynek szimbóluma kell hogy legyen Mátyás király, s így annak kolozsvári szobra is. A Főtér építészeti értékeit kiemelve, a szónokok egyöntetően barbarizmusnak minősítették ennek az Európában ritkaságszámba menő, építészetileg is megkomponált mőemlékterületnek a tönkretételét, Mátyás szobrának meggyalázását, elhurcolását jelenlegi helyéről. A mintegy 2-3 ezres tömegő rendezvény egyben tüntetés is volt az önkényeskedő, szélsőséges városvezetés ellen. A jelenlévők – magyarok és románok – nacionalizmus-, xenofóbia-, Funar- és Iliescu-ellenes jelszavakat skandáltak.

*** Székely Ervin Bihar megyei képviselő egy román parlamenti küldöttség tagjaként Csehországba látogat 1994. június 12-15-e között. Az interparlamentáris kapcsolatok javítását célzó látogatás alkalmával többek között Vaclav Klaus cseh miniszterelnökkel is találkozik a román parlamenti küldöttség, amelyet Adrian Nőstase, a Képviselőház elnöke vezet.

*** Patriøiu Ardelean sződemeteri (Szatmár megye) polgármester 1994. június 7-én hattagú küldöttség élén a Hajdú-Bihar megyei Álmosdra látogatott. Itt találkozott újra a Kölcsey Ferenc nevével összeforrt három település (Sződemeter, Álmosd és Szatmárcseke) vezetője, és vitatta meg a testvértelepüléssé nyilvánítás lehetőségét, eddigi kapcsolataik elmélyítésének kérdéseit.
A találkozó a helyi Kölcsey-emlékek megismerésén túl az önkormányzati munka hasonló és sajátos gondjainak megvitatására is alkalmat teremtett. A vendéglátó Farkas Pál Patriøiu Ardelean és Sarkady Pál személyében megértő és segítőkész partnerekre talált. Megegyeztek abban, hogy az ismerkedést folytatni kell, és elhatározták, hogy augusztus 6-án Sződemeteren, majd október 15-én, a Bocskay-ünnepségek alkalmával Álmosdon találkoznak újra. Kapcsolataik elmélyítését szolgálja a Tisza-parti gyermektábor is, ahova gyermekcsoportokat vár a testvértelepülésekről Szatmárcseke.
A sződemeterieket álmosdi látogatásukra a szatmárnémeti Kölcsey Kör részéről Muzsnay Árpád, az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének elnöke kísérte el.