1994. június 8., szerda II. évfolyam, 300. szám

*** A Memorandista-mozgalom centenáriumára emelt emlékmő leleplezési ünnepségével kapcsolatban az RMDSZ Kolozs megyei szervezete és az RMDSZ Kolozsvár municípiumi tanácsosai a következő Közleményt teszik közzé:
A Memorandista-emlékmő ugyan egy konkrét történelmi eseményre emlékeztet, de lényegét és üzenetét tekintve túlnő ezen a konkrét eseményen: a kisebbségi jogokért folytatott mindenkori küzdelem jelképe is, ezért ezen emlékmő ügyéhez az RMDSZ városi tanácsosai is mindvégig pozitívan viszonyultak.
A Kolozsvár személyiségétől idegen városvezetés (a Polgármesteri Hivatal, élén a polgármesterrel) sajnos az emlékmővet arra használta fel, hogy durván, provokatív módon megváltoztassa Kolozsvár történelmi központjának (az európai hírő, mőemlékhelynek nyilvánított Főtérnek) az arculatát azzal, hogy az emlékmővet nem a kezdeményezők óhajtotta és neves szakemberek – mővészek, városrendészek – által is ajánlott helyen állíttatta fel.
Ehhez nem volt joga a városvezetésnek, miként ahhoz sincs joga senkinek, hogy az esztétikailag és építészetileg Európa egyik legpatinánsabb és legértékesebb történelmi mőemlékzónáját barbár módon tönkretegye.
Mindezek mellett törvénytelenségek egész sora történt:
1. Hiányzik az Országos Mőemlékvédő Bizottság engedélye;
2. Nem tartották be az Országos Mőemlékvédő Bizottság azon határozatát, amely – figyelembe véve a Főtér különleges mővészeti és urbanisztikai értékeit – az emlékmő felállítását a Hősök sugárút közepe táján tartotta megfelelőnek, és semmiképpen sem a jelenlegi helyen, mert így a szoborkolosszus megbontja, elrontja a Főtér építészeti és esztétikai harmóniáját;
3. Az illetékes Országos Mőemlékvédő Bizottság jóváhagyása nélkül bontották le a Lupa Capitolina szobrot is;
4. Egyetlen városi tanácsülésen sem került megvitatásra sem a Memorandista-emlékmő helye, sem pedig a Lupa Capitolina lebontása, így a városi tanácsi határozat sincs ezeket illetően.
Figyelembe véve a fentieket, a Megyei Ügyvezető Tanács döntése értelmében az RMDSZ Kolozs megyei vezetősége és az RMDSZ Kolozsvár municípiumi tanácsosai nem hajlandók törvénytelenségeket támogatni jelenlétükkel, tehát nem vesznek részt a leleplezési ünnepségeken.

Kolozsvár, 1994. június 8.

Molnos Lajos Boros János
városi tanácsos városi tanácsos
az RMDSZ Kolozs megyei elnöke a megyei szervezet önkormányzati alelnöke

*** Hétfőn, június 6-án, Magyari Lajos háromszéki szenátor interpellációjában felhívta a kormány figyelmét, hoy országszerte lebénult az iskolaépítési munka, sőt a súlyosan megrongálódott iskolaépületek halaszthatatlan kijavítása is szünetel – pénzügyi alapok híján. Miközben a többségi pátrok nacionalista fogantatású törvény elfogadását erőltetik, az ország iskolái – tanszemélyzet és diákok – nyomorognak, az épületek jó része életveszélyessé vált.

*** Június 7-én, kedden, a Szenátusban elkezdődött az államosított házakkal kapcsolatos törvénytervezet általános vitája. Az RMDSZ-frakció nevében Seres Dénes szenátor rámutatott arra, hogy a törvénytervezet jelenlegi formájában alkotmányellenes és nem veszi figyelembe a Románia által aláírt nemzetközi egyezményekben foglaltakat. Ennek értelmében kérte a törvénytervezet visszautalását a szakbizottságba. A mintegy 30 felszólaló között az RMDSZ részéről Kozsokár Gábor és Hajdú Gábor is kifejtette állsápontját, érvelt a tervezet elfogadhatatlansága mellett.

*** Timo Kopenen, Finnország bukaresti nagykövete június 8-án fogadta Bíró Anna-Máriát, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosát. A finn diplomata kérésére létrejött találkozón a Tanügyi törvénytervezetről, valamint a König-Jansson jelentésről folyt eszmecsere.

*** A nagykárolyi RMDSZ június 3-i közgyőlésén megválasztott új vezetésének hitelére enged következtetni az a tény, hogy az elmúlt napokban több új tag lépett be a szervezetbe, ketten pedig kifizették tagsági díjukat visszamenőleg, az előző három évre is.