1994. június 7., kedd II. évfolyam, 299. szám

*** Újabb fejlemény a marosvásárhelyi Antonescu-szobor ügyében: a városi tanács és a Maros megyei RMDSZ folyamodványának nyomán a főügyészhelyettes a főügyész nevében rendkívüli fellebbezést nyújtott be a Maros megyei törvényszék ítéletének ama kitétele ellen, amely szerint a törvényszéki határozat helyettesíti a városi tanács által ki nem bocsátott építkezési engedélyt. A főügyész a fellebbezés letárgyalásáig felfüggesztette a Maros megyei törvényszék határozatát, s ennek értelmében a szobor talapzatának előkészítő munkálatait ismét leállították.

*** A Képviselőházban napok óta folyik a Tanügyi törvénytervezet vitája. Sajnos képviselőink minden érvelése, meggyőző munkája ellenére az RMDSZ módosító javaslatait a Ház többségi szavazógépezete rendre elveti. A június 7-i, kedd délelőtti ülésen azonban a 12. szakasz 2. bekezdésének eredeti szövegét, amely kimondja, hogy “az oktatási hálózat és az oktatás tartalma nem szervezhető ideológiai, politikai, vallási vagy etnikai jellegő exkluzívista és diszkriminatív kritériumok alapján”, s amelyről az RMDSZ javasolta a “vallási vagy etnikai” fogalmak kivételét, végül is sikerült módosítani egy új mondat beiktatásával, amely így hangzik: “Nem tekintendő diszkriminatívnak a nemzeti kisebbségek nyelvén és az egyházi iskolákban szervezett oktatás (…)”.

*** A hétfői interpellációk során az RMDSZ képviselőházi csoportja nevében Kerekes Károly Maros megyei képviselő a hátrányos helyzetőeknek, illetve a fogyatékosokat gondozó személyeknek járó juttatások kifizetésének 3–4 hónapos kérésére hívta fel a figyelmet, és kért sürgős intézkedést a kormánytól.

*** A Demokratikus Konvenció Temes megyei szervezete fórumot rendezett az önkormányzati képviselők és polgármesterek részére, illetve részvételével. Meghívottként jelen voltak Emil Constantinescu, a DK elnöke és a konvenciós pártok képviselői. Az RMDSZ-t a tanácskozáson Bodó Barna alelnök képviselte, aki beszédében kitért arra, hogy az ország demokratizálódása és európai integrációja szempontjából fontos, az oktatás ügye a kisebbségek számára megfelelő rendezést nyerjen és hangsúlyozta, hogy az RMDSZ, a DK-ban elfogadott oktatási elveknek megfelelően, számít a konvenciós pártok parlamenti támogatására.

*** 1994. június 3-án tartotta meg tisztújító közgyőlését a nagybányai RMDSZ. A közgyőlésen vendégként jelen volt Tokay György Arad megyei, valamint Mazalik Alfréd Máramaros megyei képviselő. A közgyőlés elfogadta a területi szervezet új Alapszabályzatát, majd meghallgatta az alelnökök, valamint az elnök beszámolóját. Ezután a közgyőlés új elnököt választott Csiha Tamás személyében, az ügyvezető alelnöki tisztségbe pedig újraválasztotta Böndi Gyöngyikét. A többi alelnök megválasztására az első elnökségi ülésen kerül sor.