1994

1994. június 30., csütörtök II. évfolyam, 316. szám

*** 1994. június 29-én, Hárs Gábor, a Magyar Szocialista Párt külügyi titkára, Horn Gyula személyes megbízottja a szövetség bukaresti székházában találkozott Markó Bélával és az RMDSZ szenátusi és képviselőházi csoportjainak vezetésével. A találkozón jelen volt Rudas Ernő, a Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete és Alföldi László, a nagykövetség tanácsosa.
A találkozón a magyarországi vendég tájékoztatást adott az MSZP külpolitikájának legfontosabb elveiről és biztosította az RMDSZ-t arról, hogy a romániai magyarság helyzetének rendezésére vonatkozó tárgyalásokon szövetségünk álláspontját tartják mérvadónak.
Az RMDSZ vezetői az aktuális romániai politikai helyzetismertetés során beszámoltak a Tanügyi törvény jelenlegi állapotáról, szövetségünk ezzel kapcsolatos álláspontjáról, valamint más időszerő politikai törekvéseiről.

*** A dévai RMDSZ és az EMKE helyi szervezete 1994. levélben értesítette az RMDSZ Ügyvezető Elnökségét arról, hogy Déván vandál kezek, idegengyőlölő elemek meggyalázták az Erdélyi Unitárius Egyház alapítójának és első püspökének, Dávid Ferencnek a dévai várban 1948-ban elhelyezett márvány emléktábláját.
A kiváló reformátor itt szenvedett börtönfogságot és itt vált az új hit mártírjává 1579 novemberében. Erre emlékeztetett az a kétnyelvő emléktábla, amelyet most levertek a talapzatról, nem hagyva nyomot csak a román nyelvő ismertető szövegfoszlány formájában.
A folyó év május 15-én, vasárnap tartott nyilvános mise alkalmával a tábla még épségben volt látható. A felháborító cselekedetről június 20-án szereztek tudomást, amikor a helyi EMKE elnöke magyarországi csoporttal idegenvezetőként járt fent a várban. A dévai RMDSZ és a helyi EMKE vezetői értesítették a helyi hatóságokat, a sajtót, és beadvánnyal fordultak a Nemzeti Kisebbségi Tanács kormányfelelőséhez, valamint a Hunyad megyei ügyészséghez.
A levél szerzői felkérik az Ügyvezető Elnökséget, továbbítsa tiltakozásukat a megfelelő médiák és nemzetközi szervezetek felé, hangsúlyozva, hogy az idegengyőlölet, a kulturálatlanság, a mássággal szembeni intolerancia megnyilvánulására sajnos olyan városban is sor kerülhetett, ahol az önkormányzat konvenciós többségő, és magyarellenes cselekedetekre eddig nem volt konkrét példa.