1994. július 1., péntek II. évfolyam, 317. szám

*** 1994. június 29-én ülésezett Kolozsváron a Romániai Magyar Sajtókuratórium. Az ülésen részt vettek: Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, Kötő József mővelődés- és egyházügyi alelnök, Benkő Samu, az EME elnöke, Boros Zoltán, Csép Sándor, Farkas Árpád, Gáspár Sándor, Kántor Lajos, Stanik István, a MÚRE igazgatótanácsának tagjai, Králik Lóránd, a Romániai Magyar Lapkiadók Szövetségének elnöke.
Napirenden a határon túli magyar sajtó támogatására szánt összeg pályázati úton történő szétosztása szerepelt. 77 igény érkezett az írott, 25 pedig az elektronikus média részéről. A lezajlott vita kapcsán a Sajtókuratórium az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:
“A romániai magyar sajtó mai szerkezete elavult, ezért a Sajtókuratórium támogatását a jövőben kizárólag a társadalmi szükséglet, a minőségi mérlegelés alapján javasolja. Egyöntetően elfogadott álláspont szerint közpénzből csak az eladott példányok árából magukat fenntartani nem tudó, közszolgálati célokat szolgáló napilapokat, folyóiratokat, hetilapokat, elektronikus médiákat szabad támogatni. A Sajtókuratórium szükségesnek tartja, hogy mind az elektronikus, mind az írott sajtó erdélyi közönségigényéről rövid időn belül tudományos felmérés készüljön, a MÚRE szakmai vitákat rendezzen.”
Az ülésen véglegesítették a támogatási tervezetet, amelyet eljuttattak az adományozókhoz.

*** Az RMGE Országos Elnöksége Nagyenyeden tartott ülésén első napirendi pontként szerepelt a jubileumi ünnepség megszervezése: ebben az évben ünnepli ugyanis megalakulásának 150. évfordulóját az Erdélyi Gazdák Egyesülete. Az ünnepséget szeptember első hetében Nagyenyeden rendezik. Az elnökség határozata értelmében ez alkalomból megjelenik az 1995-ös évkönyv.
Az elnökség elemezte a kirendeltségek mőködését, és úgy döntött, hogy havi beszámolót kér a végzett munkáról, amit kiértékelhessen és elbírálhasson.
Marosvásárhelyen a Gazda kft. eddigi tevékenysége nyomán válságos helyzetbe került. Az új vezetőség más kft-k bevonásával tőkéhez jutott, amelynek ésszerő hasznosításával a Gazda kft. rövid időn belül jövedelmezővé válhat. Ezzel kapcsolatban felhívást intéztek a megyei gazdakörök vezetőihez, hogy kutassák fel azokat a gazdákat, akik hajlandók közös román-magyar vállalkozást létrehozni.
Napirenden szerepelt még a szakoktatás és a szaktanácsadás megszervezése most, de különösen a téli időszakban.
Az ősz folyamán az RMGE mezőgazdasági termékkiállítást szervez Kolozsváron. E rendezvény megszervezésében a gazdakörök helyi vezetői felmérik a lehetőségeket és a jelenlevők névsorát beküldik a szervező bizottsághoz. Az új jövedelmi adóval kapcsolatban az elnökség álláspontja az, hogy amíg a földtulajdonosoknak csak alig 10 százaléka rendelkezik birtoklevéllel, a föld utáni jövedelemadózás törvénytelen, alkalmazása fékezni fogja az amúgy is nehezen mőködő mezőgazdaságot.