1994. június 24., péntek II. évfolyam, 312. szám

*** 1994. június 24-én ökumenikus istentisztelet keretében tiltakozó nagygyőlésre került sor Kolozsvár Főterén, mintegy 6–7000 főnyi, helyi és erdélyi városból, településről érkezett tömeg részvételével. A kétórás rendezvényen jelen voltak a romániai magyar történelmi egyházak elöljárói, az RMDSZ Kolozs megyei és országos vezetői, parlamenti képviselők és szenátorok, kulturális szervezeteink és intézményeink vezetői, neves közéleti személyiségek, a Demokratikus Konvenció megyei szervezetének képviselői. A rendezvényen demokratikus érzelmő, városuk egyetemes kulturális és történelmi értékeit becsülő és féltő románok is szép számmal megjelentek.
Fadrusz Jánosnak, a Mathias Rex szobor alkotójának Fekete Nagy Béla egykori városi tanácsoshoz írt levelét Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Tanácsának elnöke olvasta föl. Ezután dr. Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek szólt az egybegyőltekhez, majd igét hirdetett, illetve felszólalt dr. Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Reizer Pál szatmári Római katolikus megyéspüspök, dr. Erdő János, az Unitárius Püspökség főjegyzője, Kiss Béla, az ágostai hitvallású evangélikus zsinatpresbiteri főintendencia püspökhelyettese, Czirják Árpád, a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség helynöke, Doina Cornea asszony, nyugalmazott egyetemi tanár, Molnos Lajos, a Kolozs megyei RMDSZ ügyvezető elnöke és Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházközség püspöke, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke. Záróbeszédet mondott Markó Béla szenátor, az RMDSZ szövetségi elnöke.
A felszólalók egybehangzóan kifejezték szándékukat, hogy megakadályozzák Kolozsvár történelmi nevezetességő Főterének megbolygatását és a Mátyás szobor meggyalázását, eltávolítását. Elmondották, hogy ez a szobor az erdélyi magyar történelem és kultúra igen jelentős szimbóluma, az erdélyi magyarság közkincse, nemzeti identitásának jelképe és egyben Kolozsvár szimbóluma is. Vádolták a kormányt és más hatalmi intézményeket, hogy bár megtehetnék, nem akadályozzák meg a nacionalista, xenofób polgármester és városvezetés magyarság- és kultúraellenes provokációit, amelyek súlyos etnikai feszültségeket szítanak és veszélyeztetik a társadalmi békét, a város lakóinak harmonikus együttélését.
A tiltakozó rendezvény a közösen elmondott Miatyánkkal zárult.

*** Szilágyi Zsolt és Mátis Jenő, Bihar illetve Kolozs megyei képviselő, valamint Vajda László és Niculescu Antal, a Szövetségi Elnöki Hivatal politikai tanácsosai június 19-én ünnepélyes keretek között átvehették az Ifjú Vezetőpolitikusok Iskolájának diplomáját.
A politikai továbbképző iskolát a bukaresti Pluralizmusért Alapítvány és az Egyesült Államok-beli Kelet-Európai Demokrácia Intézet (Institute for Democracy in Eastern Europe) szervezte, tanfolyamain 1994. március 25-e és június 18-a között különböző hazai pártok fiatal politikusai neves romániai, amerikai és angol politikusok és politológusok aktuális szociálpolitikai kérdéseket taglaló előadásait hallgathatták.