1994. június 22., szerda II. évfolyam, 310. szám

*** FELHÍVÁS

Amióta Gheorghe Funar kincses városunk polgármestere, Kolozsvár frontváros lett. A xenofób, nacionalista, totalitarista, jogállamellenes erők egyik exponenseként törvénytelenségek és jogsértések egész sorát követte el, a demokratikus jogok megszüntetése, a nem román közösségek beolvasztása érdekében. Eszköztárában a gazdasági diszkrimináció, az alkotmányosan szavatolt szabadságjogok korlátozása, a nemzeti önazonosságot jelképező szimbólumok meggyalázása, a társadalmi békét és nyugalmat veszélyeztető, etnikumok közötti feszültségszítás egyaránt szerepel.
A Kolozsvár arculatát véglegesen megváltoztatni akaró legutóbbi kezdeményezése: a védett történelmi központ feldúlása és a Mátyás-szoborcsoport elköltöztetésének terve közösségünk számára, amely végigjárta a törvényes küzdelem útjait, kipróbálta a polgári, politikai harc valamennyi módozatát, az utolsó csepp a kicsorduló pohárban. Mindez – sejthetően a hatalom cinkos egyetértésével – a Caritas-botrány eltussolását, a parlamentben a kisebbségek jövőjét döntően befolyásoló Tanügyi törvény és az elkobzott magánjavak helyzetét szabályozó törvény kommunista jellegét biztosítja.
Úgy ítéljük meg, eljött az ideje, hogy összefogjanak a kultúrbarbarizmus ellenzői, a toleráns keresztény szellem vallói, valamennyi romániai magyar, az összes demokratikus erők!
Kijelentjük:
– a tervezett munkálatok az egyetemes kulturális örökség egyik fontos, világszerte nyilvántartott mőértékét veszélyeztetik;
– az ásatási program ki nem nyilatkoztatott végcélja e táj minden nemzetiségő lakója – kimondottan erre a városi köztérre tervezett – kincsének meggyalázása a kultúrbarbarizmus megnyilvánulásaként;
– a kezdeményezés a társadalmi béke ellen irányuló bőncselekmény, amelyért a felelősséget a kezdeményezők és a hatalom viseli, amely eltőri a sorozatos törvénytelenségeket és feszültségkeltést.
Éppen ezekért, történelmi felelősségünk tudatában, meghirdetjük 1994. június 24-én pénteken 11 órára a Szent Mihály templom, Mathias Rex szoborcsoportjának terére ökumenikus istentiszteletünket. Összejövetelünkre elvárjuk országunk minden tájáról a kultúrbarbarizmus ellenségeit, a demokratikus erőket, a toleráns keresztény szellem vallóit, nemzetiségre való tekintet nélkül, valamint önazonosságát megőrizni akaró romániai magyarságunkat.
Jelen dokumentumot minden illetékes hazai és nemzetközi fórumhoz eljuttatjuk.

Kolozsvár, 1994. június 21.
Az RMDSZ Kolozs Megyei Szervezete
A Romániai Magyar Történelmi Egyházak
Elöljáróink Állandó Tanácsa
Az RMDSZ parlamenti képviselői
Az RMDSZ Operatív Tanácsa
Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége
Az RMDSZ Szövetségi Egyeztető Tanácsa

*** 1994. június 16-án megbeszélésre került sor Gödöllőn, a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen (GATE). A résztvevők – Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, dr. Csávossy György, az RMGE elnöke, dr. György Antal, a Pro Agricultura Hargitae Alapítvány elnöke, Pataki Imre, a PAH Alapítvány Kuratóriumának elnöke, dr. Csedő Csaba, Csíkszereda polgármestere, Dézsi Zoltán SZKT-elnök, Gyergyószentmiklós polgármestere, dr. Ferenczy Ferenc, Székelyudvarhely polgármestere, dr. Kelemen Árpád kolozsvári egyetemi tanár, Beder Tibor, Hargita megye főtanfelügyelője, Lászlóffy Pál, az RMPSZ elnöke, dr. Jakab Samu tagozatvezető (Nyárádszereda), Sófalvi László, a székelyudvarhelyi RMDSZ elnöke, Dezső Gábor, a Bolyai Társaság titkára, valamint dr. Kocsi Károly egyetemi tanár, a GATE rektora, dr. Kósa András egyetemi tanár (GATE), dr. Molnár József egyetemi docens (GATE), Halász Péterné egyetemi adjunktus (KÉE), dr. Timon Béla egyetemi tanár (KÉE), dr. Varga Zoltán egyetemi docens (GATE, dr. Réti László kandidátus, tudományos főmunkatárs (GATE), Aranyos Lajos osztályvezető (GATE), dr. Vinczeffy Zsolt országgyőlési képviselő (Pro Agricultura Hungariae Alapítvány, GATE) – tudományos szimpoziumon vették számba a távoktatás során szerzett gyakorlati tapasztalatokat. A tanácskozás létrehozta a Távoktatási Tanácsot.
Ezt követően szőkebb körő eszmecserén vitatták meg az erdélyi magyar felsőfokú távoktatás helyzetével és távlataival kapcsolatos lehetőségeket és feladatokat.
1. Egyetértenek az RMDSZ-nek az erdélyi magyar felsőoktatásra vonatkozó álláspontjával. Kinyilvánították, hogy elismerik és támogatják az RMGE, a Pro Agricultura Hungariae, társalapítványa, a Pro Agricultura Hargitae és a hozzájuk csatlakozott más alapítványok szervezésében, a GATE szakmai koordinációjával három éve folyó távoktatást a Székelyföldön; azt a létrehozó erdélyi magyar felsőfokú oktatási hálózat szerves részének tekintik.
2. A résztvevők egyetértettek az erdélyi fél azon javaslatával, hogy a GATE koordinálja ezt a munkát, lehetővé téve újabb magyarországi felsőoktatási intézmények csatlakozását. A GATE készséggel tesz eleget ennek a feladatnak, amennyiben a Magyar Köztársaság kormánya ezzel megbízza, és biztosítja a szükséges feltételeket.
3. A jelenlevők egyetértenek abban, hogy a GATE koordinációs tevékenységének ellátásához szélesítse a szakmai kapcsolatot az erdélyi tudományos-szakmai körökkel és tényezőkkel a Romániai Magyar Felsőoktatási Tanácson keresztül.
4. A megbeszélés résztvevői kiemelték: a munka során nagy figyelmet szükséges fordítani a minőségre, beleértve az elitképzést, amely nélkülözhetetlen a saját intézményrendszer építéséhez.
5. E dokumentum alulírói közösen kérik kormányaikat, az önkormányzatokat, az alapítványokat és minden számba vehető intézményt, illetve szervezetet, hogy anyagilag támogassák az erdélyi magyar távoktatás ügyét.
6. A résztvevők úgy határoztak, hogy a jelen, aláírásukkal hitelesített okmányt megküldik az illetékes kormányzati szerveknek.

*** 1994. június 18-án, szombaton, Fischer Fülöp Ildikó, az Ügyvezető Elnökség oktatásügyi alelnöke a marosvásárhelyi székházban találkozott a Maros megyei szervezet alelnökeivel. Az eszmecsere témái az ÜE által elképzelt új megyei struktúrák bevezetése, illetve az információáramlás hatékonyabb kiépítése voltak.

*** Ugyancsak szombaton, június 18-án került sor a marosvásárhelyi székházban a megye magyar pedagógusainak tanácskozására. A fő téma a Képviselőház napirendjén szereplő Tanügyi törvénytervezet volt.
Jelen voltak Németh János parlamenti képviselő, a Képviselőház Tanügyi Bizottságának tagja, Zonda Attila, a Maros megyei szervezet politikai alelnöke, Mihály István, a szervezet tanügyi kérdésekkel megbízott alelnöke, valamint Tőkés András, az RMPSZ megyei szervezetének elnöke.
A tanácskozás során született szakmai és politikai jellegő határozattervezeteket az Ügyvezető Elnökség tudomására hozzák.

*** Június 18–19-én Borbély László személyre szóló meghívásra – romániai parlamenti delegáció tagjaként – részt vett Görögországban a Helsinki Citizens’ Assembly rendezésében megtartott szemináriumon, amelyen Balkán-országbeli parlamenti képviselők és nem kormányzati szervezetek képviselői folytattak eszmecserét. A résztvevők a preventív diplomácia formáiról, az etnikai konfliktusok megelőzésének módozatairól tanácskoztak, majd elfogadtak egy közös nyilatkozatot, és levelet intéztek az Európai Unió által Korfuban rendezett hasonló tematikájú találkozó résztvevőihez.

*** 1994. június 21-én, Markó Béla szövetségi elnök fogadta az RMDSZ bukaresti székházában Frank Collins-t, az amerikai kormány külügyi osztályának román referensét és John Cookot, az amerikai nagykövetség első tanácsosát.
A találkozón, amelyen részt vett Bíró Anna-Mária, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa is, a Tanügyi törvénytervezet parlamenti vitájáról, a Mátyás-szoborral kapcsolatos kérdésekről és az RMDSZ autonómiatörekvéseiről folyt eszmecsere.