1994. június 21., kedd II. évfolyam, 309. szám

*** Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök 1994. június 22-ére, szerda délután 16 órára az RMDSZ kolozsvári székházába összehívta az RMDSZ Operatív Tanácsát.

*** Tekintettel a nacionalista, xenofób városvezetés kultúra- és magyarellenes provokációs tevékenysége nyomán kialakult rendkívül feszült kolozsvári helyzetre, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének kezdeményezésére a Szövetségi Egyeztető Tanács Állásfoglalásban tiltakozott az újabb provokáció ellen.
Az ügyben szerdán, június 22-én 11.30 órakor nemzetközi sajtóértekezletet szervez a Barabás Miklós Céh, a Kelemen Lajos Mőemlékvédő Társaság és a Romániai Magyar PEN-Klub. Ugyanaznap délután 16 órakor összeül az RMDSZ Operatív Tanácsa.
Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének határozott megítélése, hogy a Főtér és a Mathias Rex-szoborcsoport ellen tervezett merénylet az utolsó csepp a romániai magyarság nemzeti önérzetének meggyalázásában, lábbal tiprásában. Tisztában vagyunk azzal is, hogy az eltervezett főtéri ásatások nem a tudomány ügyét szolgálják, hanem kizárólagosan politikai provokációk, végső céljuk a Mathias Rex szoborcsoport lerombolása.
Ezért az RMDSZ Kolozs megyei szervezete Felhívással fordul Kolozsvár minden jóérzéső, európai szellemő, a kultúrát becsülő és védelmezni óhajtó lakójához, akinek számára valamit is jelent Kolozsvár történelmi arculata, hírneve, hogy 1994. június 22-én 13 órától jelenjen meg a főtéri Szent Mihály templom, majd a Mátyás szobor előtt, ahol az RMDSZ és a romániai magyar civil szervezetek helyi és országos vezetői ismertetik a város történelmi Főtere és a Fadrusz-alkotás megvédését célzó tervbe vett intézkedéseket.
Hisszük, hogy Kolozsvár lakói jelenlétükkel bizonyítják: méltóak a “kincses város” hírnevéhez.

*** 1994. június 17-én, Somai József, Magyari Nándor László, Kötő József ügyvezető alelnökök találkoztak Nagybányán Csiha Tamás területi szervezeti elnökkel és Böndi Gyöngyi ügyvezető alelnökkel. Megtárgyalták a szövetség operatív testületei és területi szervezetek közötti együttmőködés kérdéseit, a régió RMDSZ-tevékenységének sajátos problémáit.
Ugyanaznap Tokay György és Maczalik Alfréd képviselők, valamint az említett ügyvezető alelnökök politikai fórumon vettek részt Máramarosszigeten. A fórumon – amelyet ünnepélyessé tett a Hollóssy Simon Mővelődési Egyesület kórusának, táncegyüttesének és szavalóinak fellépte – kiemelt hangsúlyt kapott a Tanügyi törvénytervezet vitája a parlamentben, kifejezésre juttatva a közösség akaratát a minden szinten megvalósuló önálló magyar minden szintû oktatási hálózat létrehozására. A sikeres fórumon napirendre kerültek a romániai magyarság önszerveződésének kérdései is.

*** 1994. június 20-án, a hétfői interpellációk során a honatyáink mindkét Házban éltek az interpelláció jogával, illetve kérdéseket intéztek a kormányzat képviselőihez.
A Képviselőházban Sinkó István az RMDSZ parlamenti csoportja nevében interpellált a kolozsvári polgármester újabb provokációival kapcsolatban, a kormány hivatalos állásfoglalását kérve a rendszeressé vált magyarellenes támadások, illetve a Kolozsvár Főterét és a Mátyás-szobrot fenyegető veszély ügyében.
Antal István a kormányhoz intézett interpellációjában a magántőkével mőködő kenyér- és sütőipari egységekkel szembeni hátrányos megkülönböztetést tette szóvá az 1994. március 1-i Kormányrendelet ama rendelkezései kapcsán, miszerint az állami tőkével mőködő egységek minden felvásárolt kiló búzáért 40 lejes térítésben részesülnek, szemben a magántőkéjő egységekkel. Ezt a burkolt, diszkriminatív szubvenciót a kormányzat újabb támadásának minősítette a privatizáció ellen.
Madaras Lázár egy Brassóba meghívott magyar üzletember-csoport ellen 1994. június 2-án a nagylaki határátkelőnél a román határőrizeti szervek által elkövetett visszaélésekről tett említést a belügyminiszternek és kérte az ügy kivizsgálását, majd a vizsgálat eredményéről, az esetleges intézkedésekről szóló írásbeli tájékoztatást.
A Szenátusban három RMDSZ-szenátor intézett kérdéseket a kormányhoz.
Magyari Lajos felhívta a kormány Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóságának a figyelmét arra, hogy a nemrégiben pusztító árvizek nyomán a károk mértéke Kovászna megyében milliárdos nagyságrendő, s ennek megfelelő kártérítést kért a kormányszervektől és az állami biztosítótól, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a károkat szenvedett gazdálkodók esetében súlyos méltánytalanság lenne jövedelemadót kiróni az idei évre.
Buchwald Péter az árva és félárva diákok anyagi támogatása ügyében interpellált, kérve ösztöndíjuknak a nyári hónapokra való folyósítását.
Hosszú Zoltán a határátkelők várható nyári zsúfoltságára hivatkozva hívta fel a figyelmet, s kérte, hogy a vámhatóságok idejében tegyenek lépéseket a helyzet jobbítására, a határátkelők bővítése és korszerősítése ügyében.