1994. június 2., csütörtök II. évfolyam, 296. szám

*** KÖZLEMÉNY

A Képviselőház plénuma 1994. június 1-én megkezdte a Tanügyi törvény vitáját.
Az RMDSZ képviselőházi csoportja úgy értékeli, hogy ez a törvény a romániai magyarság megmaradása, önazonosságának, kultúrájának megőrzése szempontjából az Alkotmány után a legfontosabb jogszabály. Az RMDSZ szövetségi elnöke, az Ügyvezető Elnökség, valamint parlamenti csoportunk két év óta szívós harcot folytat azért, hogy a most készülő szabályozás diszkriminatív rendelkezéseit kiküszöbölje. Ennek ellenére a jogszabálytervezet súlyos megkülönböztető intézkedéseket tartalmaz, ugyanakkor – változatlan elfogadása esetén – teljesen felszámolná a magyar nyelvő szakoktatást.
Tekintettel arra, hogy a romániai magyarság érdekelt abban, hogy e törvény vitájáról minél részletesebb és hitelesebb képet kapjon, ugyanakkor pedig ezen a törvényvitán lemérheti az RMDSZ parlamenti csoportja tevékenységének a minőségét, hatékonyságát is;
az RMDSZ képviselőházi csoportja felkéri a romániai magyar írott és elektronikus sajtó képviselőit, hogy szenteljenek minél nagyobb figyelmet e sorsunkat, jövőnket meghatározó törvény parlamenti vitájának. Úgy véljük, nemzeti közösségünknek joga van ahhoz, hogy hiteles és objektív tájékoztatást kapjon e fontos jogszabályról.

Az RMDSZ képviselőházi csoportja

*** A hétfői interpellációk során Kerekes Károly Maros megyei képviselő egy igen fontos, társadalmi kihatásaiban jelentős, a lakosság életszínvonalát érintő és mindinkább sürgős megoldást kívánó kérdésben kért intézkedést a kormánytól. Arról a kormány által tervezett, de mindmáig még csak elő sem terjesztett törvénykezdeményezésről van szó, amely a munkanélküli segély és a szociális segély időszaka után munkához nem jutó és egy minden megélhetési forrás nélkül maradt igen széles réteg – hivatalos statisztikák szerint is több mint 207 ezer személy – gondjait hivatott volna rendezni. Kerekes Károly felhívta a kormányzat figyelmét, hogy a parlamenti ülésszak végéig mindössze egy hónap maradt, s ha addig a törvénytervezet nem kerül megvitatásra és elfogadásra, a kilátástalan helyzetben levők állandóan növekvő száma komoly társadalmi feszültségekhez vezethet.