1994. június 3., péntek II. évfolyam, 297. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1994. június 2-án Kolozsváron megtartott ülésén Markó Béla szövetségi elnök jelenlétében megvitatta a Tanügyi törvény parlamenti vitájával kapcsolatos kérdéseket. Ezzel kapcsolatban az Ügyvezető Elnökség közleményt adott ki.
Az Elnökség meghallgatta az önkormányzat- és reformügyi alelnök beszámolóját a belső választások előkészítését célzó kérdéskör megvitatásáról a Statisztikai Szakcsoport június 1-i ülésén, elfogadva a szakcsoport ajánlásait. Ezek szerint a főosztály és vele párhuzamosan egy független szakértői csoport június 14-ig részletes tervet dolgoz ki a belső választásokat megelőző regisztrációról, valamint a választási rendszerről, melyet eljuttat a területi szervezetekhez és az SZKT frakcióvezetőihez. Ezt követően június 24-én és a Statisztikai Szakcsoport a frakciók által kijelölt szakértőkkel közösen egész napos tanácskozást folytat a témáról, majd szélesebb körő vitafórumokon és a sajtónyilvánosság bevonásával folytatódik a kérdés tárgyalása. Ugyanakkor az Ügyvezető Elnökség a legközelebbi SZKT-ülés napirendjére ajánlja a belső választásokkal kapcsolatos keretszabályzás, a választási szabályozás alapelveinek vitáját és elfogadását az addig megfogalmazodó határozattervezetek alapján. Konszenzus alakult ki a szakcsoportban, majd az Ügyvezető Elnökség is elfogadta a választások politikai előkészítésének és a nyilvánosságban való megjelentetésének tervét. Az Önkormányzat- és Reformügyi Főosztály mellett a feladat a Politikai és a Szervezési Főosztályra is hárul.

*** KÖZLEMÉNY

Az Ügyvezető Elnökség 1994. június 2-án Kolozsváron megtartott ülésén Markó Béla szövetségi elnök jelenlétében megvitatta a Tanügyi törvény parlamenti vitájával kapcsolatos kérdéseket. Megállapítást nyert, hogy az elfogadandó törvény, az európai struktúrákba való integrálódási folyamat szempontjából meghatározó fontosságú. Az RMDSZ által megfogalmazott alapelvek – minden fokon és minden szakon anyanyelvő oktatás, ugyanakkor ezen oktatási hálózat felügyeletének külön struktúraként történő megszervezése – megfelelnek az általános, Európában elfogadott kritériumoknak, és ennek törvényhozási teljesítése a román hatalmi tényezők által fennen hangoztatott európai integrálódási folyamat gyakorlati mércéjeként jelentkezik. Tárgyalási készségünket ezidáig több alkalommal bizonyítottuk, a továbbiakban is készen állunk minden politikai tényezővel a kérdésről folytatandó dialógusra.
Felkérjük területi szervezeteinket, hogy helyi szinten kezdeményezzenek és folytassanak dialógust más politikai tényezőkkel a kérdés jelentőségének érzékeltetésére és az európai megoldás szükségességére vonatkozóan. Megfelelő megoldás nélkül olyan feszültségek keletkeznek a kizebbségek helyzetével kapcsolatosan, amelyeket – éppen a megoldási szándék ekként megnyilvánuló hiánya okán, kezelni igen nehéz, ha egyáltalán még lehetséges.
A szövetségi elnök és az Ügyvezető Elnökség a Tanügyi törvény parlamenti vitájának alakulásától teszi függővé az Operatív Tanács összehívásának szükségességét.

Kolozsvár, 1994. június 2.

Takács Csaba
ügyvezető elnök

*** A Kolozs megyei RMDSZ elnöke, Molnos Lajos városi tanácsos 1994. június 3-án hivatalos beadvánnyal fordult Kolozsvár polgármesteréhez, Gheorghe Funarhoz a Hősök (volt Deák Ferenc) utca 1. szám alatti Teleki-ház falán levő Bem József-emléktábla bevakolása és lefestése ügyében. Molnos Lajos arra kér írásbeli választ a polgármestertől, hogy az emléktábla bevakolására és lefestésére a polgármester avagy a polgármesteri hivatal adott-e szóbeli vagy írásbeli utasítást és rendelkezik-e ehhez a Nyugat-Erdélyi Területi Mőemlékvédelmi Bizottság jóváhagyásával.
Az országos mőemléklistán 13-B-077-es számmal szereplő XV–XVIII. századi mőemléképület falán elhelyezett emléktábla eltüntetésének szándékát a Teleki-ház lakói és kolozsvári polgárok jelentették június elsején, s az ügyben Balogh Ferenc, a Kelemen Lajos Mőemlékvédő Társaság elnöke még aznap az illetékes szervhez, a Nyugat-Erdélyi Területi Mőemlékvédelmi Bizottsághoz fordult azzal a kéréssel, járjanak el a törvény szerint e törvénytelenség ellen, illetve közöljék a közvéleménnyel, hogy adtak-e jóváhagyást a beavatkozásra.