1994. június 17., péntek II. évfolyam, 307. szám

*** A brassói kongresszus értelmében 1994. június 18-án Kolozsváron megtartja megalakuló ülését a Szövetségi Egyeztető Tanács.
Az alakuló ülés javasolt napirendje:
1. A mandátumok igazolása.
2. A Mőködési Szabályzat Állandó Bizottságra vonatkozó szakaszának jóváhagyása.
3. Az Állandó Bizottság megválasztása.
4. Az Egyeztető Tanács Mőködési Szabályzatának jóváhagyása.
5. Az Egyeztető Tanács által javasolt kérdések megvitatása.

*** Az RMDSZ parlamenti csoportjainak elnökei – Szabó Károly (Szenátus) és Vida Gyula (Képviselőház) – is aláírták szövetségünk nevében a demokratikus ellenzék parlamenti pártjainak Ion Iliescu államfőhöz intézett levelét, amelyben felkérik az ország elnökét, hogy még a jelenlegi ülésszakon fejtse ki a Parlament előtt álláspontját a bírók függetlensége és a bírósági határozatok hatályossága elvének megsértésére vonatkozó, személyét ért vádakkal kapcsolatban.

*** Az EMKE támogatásával megjelent az Erdélyi Kiskönyvtár 5–6. füzeteként a Színjátszók könyve címő színdarabgyőjtemény, amellyel a falusi, városi, iskolai és egyetemi magyar nyelvő színjátszócsoportok mősorgondjain kívánnak segíteni a kötet válogatói. A könyv a korabeli magyar iskoladrámáktól Csokonai Vitéz Mihály, Nyírő József, Illyés Gyula, Száraz György és mások színpadi mővein át elvezet a mai témájú groteszk játékig, lehetőséget adva színjátszóinknak arra, hogy erejükhöz és társulatukhoz mérten mővészi szintő, mondandós darabot választhassanak, melyet aztán elmélyült mőhelymunkával a biztos siker reményében állítsanak színpadra. A válogatás szakítani kíván a régi gyakorlattal, miszerint a “könnyed”, valójában igénytelen mősorajánlatokkal álltatta a színjátszókat, ahelyett, hogy magasra emelve a mércét, maximális erőkifejtésre buzdította volna őket. Az összeállítók (Gábor Dénes, Kötő József, Molnos Lajos) széleskörő véleménykutatás és az anyagi lehetőségek figyelembe vételével alakították ki a válogatást, amelynek tematikája megfelel az erdélyi magyarság mai igényeinek. Kérjük, hogy mindenütt ajánlják a mőkedvelők, közmővelődési egyesületek, iskolák, könyvtárak figyelmébe. A kötet megrendelhető a Heltai Alapítvány címén: 4300 – Cluj, str. Clinicilor nr. 18.