1994. június. 14., kedd II. évfolyam, 304. szám

*** 1994. június 14-én, Markó Béla fogadta Jonathan B. Rickert-et, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének első tanácsosát, megbízott ügyvivőt. Az amerikai diplomata kérésére létrejött találkozón az ország belpolitikai életéről, a romániai magyarság helyzetéről és törekvéseiről folytattak eszmecserét.

*** Az Európa Tanács Jogi és Emberjogi Bizottsága párizsi ülésén Frunda György szenátort választotta meg az ET litvániai rapportőrévé. Ebben a minőségében az RMDSZ-szenátor másodmagával, az ET Politikai Szakbizottságában kijelölt angol képviselővel együtt fogja monitorizálni az ET-ajánlások Litvánia általi betartását. Frunda György sikere egyben az RMDSZ politizálásának az Európa Tanácsban történő elismerését is jelenti.

*** A hétfői interpellációk során Buchwald Péter az RMDSZ szenátusi frakciójának nevében a Kolozsvár Főterét archeológiai múzeummá alakítani szándékozó Gheorghe Funar polgármester törvényellenes, provokatív ténykedéseire hívta fel a kormány figyelmét, és kérte az etnikai feszültséget szító intézkedésekkel és tervekkel kapcsolatos hivatalos kormányálláspont kinyilvánítását.
Hajdú Gábor szenátor a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett interpellációt a hadseregben aggasztó méretet öltő öngyilkossági hullámmal kapcsolatban, külön tájékoztatást kérve az öngyilkosságot elkövető magyar nemzetiségő sorkatonák számáról.

*** Június 13-án, hétfőn, a Képviselőház plénuma elutasította a munkanélküliek korkedvezményes nyugdíjaztatására vonatkozó, Vida Gyula és Kerekes Károly által benyújtott törvénytervezet sürgősségi eljárással való megvitatását és elfogadását szorgalmazó RMDSZ-javaslatot.
Bár az ellenzék teljes mértékben támogatta a sürgősségi eljárásra vonatkozó RMDSZ-javaslatot, a kormánypárt és szövetségesei által képviselt többség megakadályozta azt, hogy a törvénytervezet még ebben a parlamenti ülésszakban megvitatásra kerüljön.
Ilymódon az RMDSZ törvényjavaslatának vitája és esetleges elfogadása csak az őszi ülésszakon válik lehetővé, hacsak a kormány a nyári parlamenti vakáció alatt nem oldja meg ezt a sürgős problémát egy kormányrendelettel.
Ugyancsak hétfőn, az RMDSZ parlamenti csoportjának nevében Kerekes Károly képviselő sürgette a Háborús veteránok törvényével kapcsolatos alkotmánybírósági döntés megvitatását, amely három hete a Képviselőház jogügyi bizottságának az asztalán van. Az RMDSZ érdekelt a törvény mielőbbi közzétételében, annál is inkább, mert az alkotmánybírósági döntés kedvező az észak-erdélyi magyarok – de nemcsak magyarok – számára.

*** A Reform Tömörülés RMDSZ-platform elnöksége június 9-én bemutatkozó látogatást tett Nagyváradon Tőkés László püspöknél, az RMDSZ tiszteletbeli elnökénél.
Toró T. Tibor elnök, Füstös István, András Imre és Zakariás Zoltán alelnökök, valamint Mátis Jenő országgyőlési képviselő ismertették az RT alapszabályzatban rögzített célkitőzéseit, szervezeti felépítését és a Szövetségi Képviselők Tanácsában a legközelebbi ülésszakon bejelentendő frakció összetételét.
A találkozón véleménycserére került sor a belső választásokra, az azt megelőző belső népszámlálásra, valamint a tiszteletbeli elnöki intézményre vonatkozó kongresszusi határozatokról.

*** Június 10-én, Budapesten, a Reform Tömörülés elnöksége a FIDESZ vezetőivel találkozott.
A Lendvay utcai székházban Toró T. Tibor elnököt, Füstös István, András Imre, Zakariás Zoltán, Tamás Sándor, Borbély Zsolt és Papp Előd alelnököket Szájer József, az Országos Választmány elnöke, a külügyi kabinet vezetője, Németh Zsolt és Tirts Tamás alelnökök, Lőrincz Csaba regionális kisebbségi szakértő és Pénzes Éva, a kisebbségi titkárság vezetője fogadta.
A találkozó során kölcsönös tájékoztatás hangzott el a magyarországi választások után kialakult politikai helyzetről, a választási eredmények hatásáról a kisebbségi magyarság vonatkozásában, a FIDESZ további parlamenti szándékairól, valamint a Reform Tömörülés RMDSZ-platform, a MISZSZ politikai képviselete szerepéről a romániai magyar politizálásban.
A találkozó a július 19–24-e közötti Bálványosi tábor és szabadegyetem szervezési kérdéseinek megbeszélésével zárult.

*** Június 10-én Budapesten ülésezett a Reform Tömörülés RMDSZ-platform elnöksége.
A szervezési kérdésekről, valamint a romániai magyarság belső népszámlálásáról és a belső választásokról folytatott tanácskozás nyomán az elnökség úgy határozott, hogy az SZKT júliusi ülésszakát megelőzően bemutatkozó látogatást tesz Markó Béla szövetségi elnöknél és Takács Csaba ügyvezető elnöknél.