1994

1994. június. 13., hétfő II. évfolyam, 303. szám

*** 1994. június 10-én tartotta soros ülését Kolozsváron a Megyei Képviselők Tanácsa.
Az MKT, miután meghallgatta Molnos Lajos megyei elnök beszámolóját az elmúlt hónap jelentősebb történéseiről (az SZKT marosvásárhelyi tanácskozása, valamint a Kolozsváron kialakult, illetve kialakulóban lévő helyzet) – felhatalmazta a Megyei Elnökséget, hogy az MKT és a Megyei Ügyvezető Testület politikai szakosztályaival közösen dolgozzon ki egy hosszú távra szóló akciótervet a Főtér és a Mátyás-szobor ügyében, valamint készítsen egy emlékeztetőt e kérdésben, amelyet juttasson el mind a hazai illetékes szervekhez, mind pedig a nemzetközi fórumokhoz, a lehető legrövidebb időn belül, még mielőtt elkezdődne a Főtér tönkretétele.
Ezt követően került sor az MKT mőködési szabályzattervezetének szakaszonkénti megvitatására, majd a végleges változat elfogadására.
Az MKT következő rendes ülésére, amint azt az Állandó Bizottság elnöke, Gyémánt Mihály bejelentette, szeptember hónapban kerül sor.

*** 1994. június 5–12-e között került sor a helyi RMDSZ és a Sipos Domokos Közmővelődési Egyesület szervezésében a Dicsőszentmártoni Kulturális Napokra.
A képzőmővészeti rendezvények sorából kiemelkedik a Szécsi András emlékkiállítás a Magyar Házban. Megnyitó beszédet mondott Fülöp G. Dénes, a marosvásárhelyi vártemplom lelkésze.
Megtartották a Népfőiskola Nép- és honismereti tanfolyam 4 éves ciklusa első szakaszának évzáróját, Papp Imre tanár irányításával.
Sikeres volt a helyi népszínház bemutatója: Vitalis Ferenc rendezésében Herczeg Ferenc A Gyurkovics lányok címő darabját vitték színre.
A Sipos Domokos Közmővelődési Egyesület könyvtára író-olvasó találkozót rendezett, amelyen Kántor Lajos és Kötő József bemutatták a Magyar színház Erdélyben 1919–1992 címő új kötetüket.
A rendezvénysorozatot vasárnap, június 12-én a Küküllő menti kórustalálkozó zárta.