1994

1994. július 8., péntek II. évfolyam, 322. szám

*** KÖZLEMÉNY

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésére Kolozsváron kerül sor 1994. július 10-én, vasárnap reggel 9 órai kezdettel, az Unitárius Egyház dísztermében (Brassai Sámuel líceum).
Kérem az SZKT-tagokat, tegyenek meg mindent, hogy az ülésszak pontosan és minél teljesebb létszámmal megkezdődhessék.
Az Egyeztető Kerekasztal július 9-én, szombaton délután 16 órai kezdettel, az RMDSZ kolozsvári székházában ülésezik.

Kolozsvár, 1994. július 7.

Markó Béla
szövetségi elnök

*** KÖZLEMÉNY

Július 7-én, csütörtök reggel háromnegyed kilenckor a kolozsvári Főtéren megjelent az Erdélyi Történelmi Múzeum igazgatója kíséretében egy kisszámú csoport, hogy megkezdje, a szükséges jóváhagyások hiánya ellenére, a rég beharangozott ásatásokat.
Rövid mozgósítás után a téren számos kolozsvári polgár jelent meg, köztük egyházaink papjai, szövetségünk tagjai, megyei és országos tisztségviselői, a román ellenzék képviselői.
Rövid eseménykrónika:

9–12 óra:
– A rendőrség kordont von a tér egyik oldalán és megpróbálja leszorítani a járdáról a tiltakozókat. Eközben erőszakoskodnak.
– Az ásatásra kijelölt területet (a Főtér dél-keleti oldalán) benépesítik a polgárok, tanácsosok és egyházvezetők, parlamenti képviselők. A rendőrség az egész területet körülzárja, újabb tiltakozókat nem enged oda.
A városi rendőrség parancsnokának megjelenésével a rendfenntartó erők túlkapásainak vége szakad.
Az RMDSZ megyei szervezete óvást nyújt be a közigazgatási bíróságon a polgármester által törvénytelenül (a helyi tanács jóváhagyása nélkül) kibocsátott ásatási engedély ellen. Erről a tényezőről átiratban értesítik a prefektusi hivatalt.
– A rendőrparancsnok felkéri a tiltakozókat, hogy a tanácsosok, képviselők és egyházi személyek kivételével, hagyják el a körülzárt területet. Ennek ellenére mindenki a helyben maradás mellett dönt.
– Mindezzel párhuzamosan folyamatos tárgyalások folynak a rendőrparancsnokkal, a megye alprefektusával, Bukarestben pedig Markó Béla szövetségi elnök a kormány és az állam vezető tisztségviselőivel tárgyal (Iliescu államelnökkel is).
Az RMDSZ-területi szervezetek érdeklődése és szolidaritásnyilvánítása közepette elkészül az RMDSZ első helyzetelemző nyilatkozata. Rendszeresen tájékoztatjuk a fejleményekről a követségeket és a nemzeti hírügynökségeket.
12 óra tájban Octavian Cosmâncő közigazgatási államtitkár tájékoztatja Markó Béla szövetségi elnököt és a Kolozsvárra érkező Kónya-Hamar Sándor parlamenti titkárt a Liviu Medrea alprefektusnak továbbított utasításáról, melyben arra szólítja fel, hogy Kolozsvár Főteréről vonja ki az ásatásra odavezényelt munkásokat és munkagépeket. Mivel 12.30-ig ez nem történt meg, Kónya-Hamar Sándor, valamint Balogh Ferenc és Molnár Géza megyei tanácsosok az alprefektust hivatalában keresik föl, aki elismeri, hogy az államtitkár valóban utasította őt. Mivel pillanatnyilag a kormánypárti prefektust helyettesíti, felelős szervekkel is konzultálni kívánt ez ügyben.
Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke folyamatosan tájékozódik a Kolozsváron történtekről, és Isten áldását kéri a kolozsváriak kitartására.
14 órakor Markó Béla ismételten tárgyal Cosmâncő államtitkárral, és arra kéri őt, hogy írásbeli utasítást is küldjön Kolozsvárra. Az államtitkár ismét csak szóban teszi ezt meg.
14.30 és 15 óra között képviselőink és szenátoraink sajtóértekezletet hívnak össze a Képviselőházban a kolozsvári helyzet ismertetésére. Szabó Károly és Vida Gyula frakcióvezetők tájékoztatják a fejleményekről a Hírszerző Szolgálat igazgatóját, Virgil Mőgureanu urat és Doru Ioan Tőrőcilő belügyminisztert.
15 óra után Viorel Hrebenciuc kormányfőtitkár veszi át a válsághelyzet irányítását és ez ügyben Iliescu államelnökkel is konzultál.
A megyei és városi RMDSZ-szervezet, valamint az Ügyvezető Elnökség tagjai, képviselők és szenátorok folyamatosan jelen vannak és kapcsolatban állnak az előbb fölsorolt intézményekkel, sajtószervekkel és egyházakkal, valamint a helyi rendőrparancsnoksággal a tiltakozók védelme érdekében, a kialakult helyzet megoldását sürgetve.
Felelős polgártársaink továbbra is a körülzárt területen tartózkodnak.
17 óra 20 perckor Viorel Hrebenciuc kormányfőtitkár közli Markó Bélával, hogy 18 órakor Gheorghe Lazarovici kolozsvári múzeumigazgatóval közös közleményt adnak ki, melyben a közvélemény tudomására hozzák a munkálatok felfüggesztését – mindaddig, amíg annak törvényes kereteit meg nem teremtik, és ezáltal a politikai feszültséget meg nem szüntetik. Egyezség született arról, hogy az UNESCO védnökségével nemzetközi történészbizottság elemezze a kérdéskört, és döntsön abban.

1994. július 7-én, 18 órakor

Takács Csaba
ügyvezető elnök

*** A kolozsvári helyzettel kapcsolatban a Maros megyei RMDSZ elnöksége július 7-én Közleményt adott közzé, melyben megállapítja, hogy Kolozsvár polgármestere következetesen azokat a helyi közigazgatási jogszabályokat szegi meg, amelyeknek törvénybe iktatását pártja a kormánypárt oldalán szavazott meg.
„Nyomatékosan tiltakozunk az ország tekintélyét és a jogállamiság képét súlyosan károsító intézkedések ellen, és ismételten követeljük a polgármester leváltását, valamint a törvényességet megszegő vezető köztisztviselővel szemben alkalmazható alkotmányos eljárás foganatosítását – hangzik a Közlemény, amely tudatja, hogy az RMDSZ Maros megyei elnöksége úgy döntött, amennyiben a kolozsvári felháborító cselekményeknek nem vetnek véget, a lakosság elvárásainak megfelelően tömeges megmozdulást szervez.”

*** Közös Tiltakozást tett közzé az RMDSZ csíki szervezete és az RMDSZ Székelyudvarhely városi szervezete is. Ebből idézünk:
„Követeljük, hogy a helyi hatalom egyszer s mindenkorra hagyjon fel a Mátyás-szobrot helyéről elmozdítani akaró és a város építészeti jellegét erőszakosan megváltoztatni óhajtó törekvéseivel!
Követeljük, hogy a központi hatalom tartassa be Kolozsváron is a jogállamhoz illő törvényes előírásokat és vessen véget a város és az egész régió békéjét veszélyeztető provokációknak, amelyeknek az utóbbi években a legkülönbözőbb erdélyi városok a színterei!
Felhívjuk Kolozsvár lakosságát, hogy a demokratikus közgondolkodásra és európai eszmeiségre jellemző egységekben lépjen fel azon polgármester ellen, aki a háttérből valamennyi sötét mesterkedés támogatója és ösztönzője, aki uszító magyarellenes és demokráciaellenes hadjárataival az ország előrehaladásáért küzdő románság ellensége is.
Kifejezzük szolidaritásunkat a kolozsváriakkal, támogatásunkra bármikor számíthatnak.”

*** Az RMDSZ és a kolozsváriak határozott tiltakozó akciója eredményes volt: a kormány szóvivőjének a rádióban is közzétett Közleménye szerint a kormány felkérésére a Mővelődési Minisztérium felszólította az alárendelt Erdélyi Történelmi Múzeumot, hogy szüntesse be a munkálatokat és vonja ki a térről a munkagépeket. Ez július 8-án, pénteken délben meg is történt. A Mővelődési Minisztérium UNESCO-szakértők bevonásával szakértői bizottságot hoz létre, amely arra hivatott, hogy elbírálja az esetleges ásatások időszerőségét és fontosságát. Közben azonban Funar polgármester tovább fenyegetőzik: az ásatásokat mindenáron megkezdik, s ennek céljából hétfőre ismét összehívta a városi tanács ülését.