1994. július 14., csütörtök II. évfolyam, 326. szám

*** 1994. július 11-re rendkívüli tanácsülés összehívását kezdeményezték a kolozsvári RNEP-es tanácsosok. Egyetlen napirendi pont: az RMDSZ kolozsvári tanácsosainak az elítélése és felelősségre vonása az ún. “július 7-i eseményekért”. A már közismert vádak és mocskolódó támadások, kioktatások után három döntésfélére került sor. Először a tanácsosok egy része felkéri a kormányt, hogy tiltakozzon a magyar kormány Románia belügyeibe való beavatkozás miatt. Másodszor: a tanácsosok ugyanazon része közös nyilatkozatban bélyegzi meg az RMDSZ-t az “események miatt”, különösen azokat a tanácsosokat, akik kint voltak a Főtéren és megszervezték az “eseményeket”. Végül pedig követelték a szervezésben részt vállaló, illetve a téren jelen volt tanácsosok (Molnos Lajos, Herédi Gusztáv és Szász Alpár Zoltán) tanácsosi mandátumának felfüggesztését, illetve visszavonását.
A Demokratikus Konvenció városi tanácsosai mindvégig és nagyon határozottan az RMDSZ-tanácsosok mellett foglaltak állást, amiért aztán rájuk is sütötték, hogy “nem igaz, nem jó románok”. Gheorghe Funar polgármester kitartott korábbi kijelentése mellett, hogy mindaz, amit az RMDSZ és annak vezetői (“főkolomposai”) tesznek, nem más, mint terrorizmus.

*** A szatmárnémeti Kölcsei Kör szervezésében július elején második alkalommal került sor a Szilágyi Domokos napokra, s a rendezvény ezúttal a Hervay Gizella 60. születésnapjára emlékező irodalmi tanácskozással a régió két nagy költőjének állított emléket.
A kétnapos rendezvény első napján Széles Klára budapesti irodalomtörténész Szülőföldünk Európa címő előadása, valamint Kántor Lajos és Szilágyi Júlia értekezése a két kiemelkedő lírikus költészetének európai értékeit méltatta. A rendezvényen fellépett Anamaria Pop szatmári román mőfordító, valamint Méhes Kati és Marcel Mirea színmővészek. Varga Vilmos nagyváradi színmővész szavalatai zárták az első napot, amelyen Kötő József, az EMKE főjegyzője átnyújtotta a Hervay Gizellának halála után odaítélt Magyar mővészetért kitüntetést a költőnő szellemi hagyatékát élesztgető szatmárnémeti Kölcsey Körnek.
A rendezvény második napján a külföldi és hazai vendégek irodalmi kiránduláson vettek részt, amelynek során megkoszorúzták Szilágyi Domokos szatmári szobrát, a batizi emléktáblát, majd Színérváraljára, Misztótfalu és Nagybánya érintésével Magyarláposra is ellátogattak, Szilágyi Domokos gyermekéveinek városába, ahol koszorúzás után Lugosi Mihály református lelkész, majd Széles Klára beszélt Szilágyi Domokos szőkebb és tágabb értelemben vett szülőföldje – Kővár és Lápos vidéke, valamint Európa – kapcsolatáról, Varga Vilmos pedig nagy sikerő Maszek ballada címő mősorából adott elő részleteket.
A rendezvényt a Soros Alapítvány támogatta.

*** Július 6-án, Szilágyperecsen községben egész napos megbeszélést rendezett a Civitas Alapítvány és a Szilágy megyei RMDSZ szervezete, amelyen 12 község és két város polgármesterei, alpolgármesterei és tanácsosai számára tartottak előadást az Alapítvány által felkért szakemberek. Seres Dénessel, Szilágy megyei szenátorral a földtörvény alkalmazási lehetőségeiről, Bunta Leventével, Székelyudvarhely alpolgármesterével pedig a nemzetközi anyagi erőforrásokról és kapcsolatokról tanácskozhattak az érdeklődök. A rendezvény szervesen illeszkedik a kéthavonta megtartott polgármesteri találkozók sorába, amelyeken parlamentereink tanácsot adnak és segítenek a helyi közösségek választott vezetőinek az önigazgatás mindennapos gondjainak megoldásában.