1994. július 15., péntek II. évfolyam, 327. szám

*** KÖZLEMÉNY

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség több ízben is kifejtette álláspontját a kolozsvári polgármester törvénytelen intézkedései nyomán kialakult helyzettel kapcsolatban, legutóbb szervezetünk Képviselőinek Tanácsa nyilatkozott erről.
A román kormány döntését, hogy az ásatásokat leállítja, és szakértői különbizottságra bízza a kérdés megvizsgálását, feszültségoldó, megoldáskereső intézkedésként értékeltük.
Most viszont határozottan elutasítjuk a kormány álláspontját (Kormányközlemény, Vocea României, 1994.07.14.), amelyben törvényszegésnek minősítik azok fellépését, akik július 7-én békés eszközökkel meg akartak akadályozni egy törvénytelen, provokatív kezdeményezést. Tiltakozunk az ellen, hogy azokat nevezik jogsértőknek, akiket jogaik védelmében magukra hagytak, és nem azokat, akik törvénytelenül, megfelelő engedélyek nélkül provokatív akciót kezdeményeztek.
Ezúttal fel kell tennünk a kérdést, miért hallgatja el a kormány azt a tényt, hogy az Erdélyi Történelmi Múzeum sem a megfelelő szakvéleményezéssel és szakengedélyekkel, sem az ebben az ügyben illetékes municípiumi tanács jóváhagyásával nem rendelkezett az ásatások megkezdésekor?
Ugyanakkor emlékeztetnünk kell a kormányt arra, hogy:
– 1994. június 24-én az RMDSZ Operatív Tanácsa levélben fordult a miniszterelnök úrhoz (iktatószám: 17/3.059/24.06.94), hogy lépjen közbe a törvényesség védelmében;
– 1994. július 6-án délután az RMDSZ elnöke egy telefonbeszélgetésben kérte a belügyminiszter urat, hogy a rendőrség ne támogassa a törvénytelen ásatásokat, amelyek nyilvánvalóan és bizonyítottan csak ürügyként szolgálnak merőben más célok eléréséhez;
– 1994. július 6-án délután az RMDSZ szenátorai személyesen kérték a miniszterelnök urat a közbelépésre;
– 1994. július 6-án este a Televízió híradója beolvasta azt a tiltakozó nyilatkozatot, amelyben figyelmeztettük az illetékeseket és a közvéleményt, hogy Kolozsváron törvénytelen, provokatív akciót készítenek elő másnapra, a főtér felbolygatásának céljából.
Véleményünk szerint az előzmények, valamint az ebben az időszakban a különböző szakmai szervezetek és szakemberek által közreadott tiltakozó nyilatkozatok, illetve a tiltakozó akciók kellő alapot és kellő mennyiségő információt szolgáltattak ahhoz, hogy a kormány idejében intézkedjék, ami sajnos nem történt meg.
Az ásatások leállítása után újabb feszültségoldó intézkedéseknek kellene következniük ahhoz, hogy hasonló helyzetek be ne következzenek. Éppen ezért most aggodalommal vesszük tudomásul, és megengedhetetlennek tartjuk, hogy továbbra sem a törvénytelenséget elkövetőket, az alkotmányban szavatolt kulturális identitás ellen cselekvőket, hanem a városuk építészeti, mővészeti és történelmi értékeit védő kolozsvári lakosokat vádolják a jogállam megsértésével.

Marosvásárhely, 1994. július 15.

Markó Béla Takács Csaba
szövetségi elnök ügyvezető elnök