1994

1994. július 13., szerda II. évfolyam, 325. szám

*** Az Ügyvezető Elnökség 1994. július 12-én ülésezett Kolozsváron.
Somai József szervezési alelnök előterjesztése alapján elemezték a kommunikációs rendszer további fejlesztési lehetőségeit. Az Ügyvezető Elnökség megbízta a szervezési alelnököt, hogy az információs rendszerre vonatkozó mőködési alapszabályzat előírásainak figyelmébe vételével 1994. július 22-ig terjessze az Ügyvezető Elnökség elé az eszközhasználatra és a hálózatépítés véglegesítésére vonatkozó intézkedéseket.
Megbeszélték az állami költségvetésből a kormány által kiutalt, az RMDSZ-sajtótermékek megjelentetésére használható támogatás elosztásának módját. E tekintetben az Ügyvezető Elnökség elhatározta, hogy július 19-ig a főosztályok elkészítik a belső kiadványok – beleértve a területi RMDSZ-kiadványokat is – költségvetési terveit, melyek figyelembe vételével az ÜE meghatározta az állami költségvetési támogatás mértékét az illető kiadványok számára.
Az Oktatásügyi Főosztály mőködésének biztosítása érdekében az Ügyvezető Elnökség megbízta Magyari Nándor és Bodó Barna alelnököket az oktatási alelnök feladatkörének ellátásával. A Fischer Fülöp Ildikóval folytatott megbeszélések után Takács Csaba ügyvezető elnök az 1994. július 12-i 66. sz. határozatban visszavonja a Fischer Fülöp Ildikó oktatási alelnök felfüggesztésére vonatkozó 65. sz./1994. július 4-i határozatát.

*** 1994. július 13-án, Markó Béla szövetségi elnök fogadta az RMDSZ bukaresti székházában Fran Zef Cukajt, Albánia rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki a romániai magyarság helyzetéről, az RMDSZ célkitőzéseiről, a Tanügyi törvénytervezetről, autonómiatörekvéseinkről, a nyelvhasználatról érdeklődött. A találkozón véleménycsere folyt Albánia jelenlegi politikai és gazdasági helyzetéről is.

*** Ugyancsak szerdán, július 13-án, Markó Béla az ellenzéki pártok vezetőivel együtt találkozott Dr. Klaus Kinkellel, Németország alkancellárjával és külügyminiszterével, aki hivatalos látogatást tesz Romániában.

*** 1994. július 12-én, kedden, Markó Béla a szövetség bukaresti székházában fogadta Viktor Grebenscsikovot, Mircea Snegur moldvai elnök kisebbségi tanácsosát. A találkozón jelen volt Kónya-Hamar Sándor, a Képviselőház titkára, Mátis Jenő Kolozs megyei képviselő és Bíró Anna Mária, a szövetségi elnök külpolitikai tanácsosa.

*** 1994. július 4-e és 8-a között került sor Bécsben az EBEÉ Parlamenti Győlésének harmadik ülésszakára, amelyen 53 tagország, közöttük Románia is képviseltette magát.
Az európai politikai fórum számos nagy fontosságú kérdésben foglalt állást. Az ülésszak végén elfogadott határozat részletesen foglalkozik az önrendelkezés kérdésével, s annak gyakorlati megvalósítását az európai biztonság és stabilitás egyik eszközeként jelöli meg.
A román küldöttség tagjaként Tokay György képviselő két javaslatot terjesztett elő, amelyeket előbb a szakbizottság, majd a plénum is elfogadott. A módosító javaslatok értelmében a nemzeti kisebbségek jogainak módszeres semmibe vevése esetén az érintettek igénybe vehetik az EBEÉ teljes apparátusát annak érdekében, hogy sérelmeik politikai megoldást nyerjenek.