1994. január 5., szerda II. évfolyam, 192. szám

KÖZLEMÉNY

 

Az Ügyvezető Elnökség 1994. január 4-én Kolosváron ülésezett.

Az ülést megnyitva, Takács Csaba ügyvezető elnök az 1994-es év beköszöntése alkalmából – amely az Ügyvezető Elnökség mandátuma  második évének kezdetét is jelenti – jó munkát és sikerekben gazdag új esztendőt kívánt a testületnek és szövetségünknek.

A testület elemezte a Szövetség címő havi értesítő első számát előkészítő munkálatok stádiumát. Az értesítő január 10-ig megjelenik. A kiadvány megfelelő bemutatásáról Bodó Barna politikai ügyvezető alelnök gondoskodik.

Magyari Nándor László önkormányzat- és reformügyi ügyvezető alelnök a testület 1993. december 20-i ülésén hozott döntés értelmében ismertette az RMDSZ Tájékoztató szerkesztésével és terjesztésével kapcsolatos eddigi tapasztalatokat összegező elemzést és a Tájékoztató hatékonyságának növelését, valamint híranyagának biztosítását clzó javaslatait. Ezeket, egy gazdasági elemzéssel kiegészítve, a testület a következő, január 11-i ülésén – melyre az ügyvezető elnök meghívja Markó Béla szövetségi elnököt és K. Bodor András felelős szerkesztőt, döntéshozás végett ismét előterjeszti és megvitatja.

A gazdasági kérdések sorában a testület a szövetség gazdasági érdekvédelmi tevékenységének több vetületét is megtárgyalta. Felkérte György Béla Zsolt gazdasági ügyvezető alelnököt, hogy intézkedjen az RMDSZ Gazdasági Tanácsa és a Tanács bizottsági mőködési szabályzatainak véglegesítése, illetve kidolgozása érdekében. A szabályzatokat az Ügyvezető Elnökség január 18-i ülésén elemzi, majd elfogadás végett a Szövetségi Képviselők Tanácsának következő ülése elé terjeszti. Az említett kérdéskörben a testület elemezte azokat a lehetőségeket, amelyek biztosíthatják az etnikai diszkrimináció kizárását az állami vagyon privatizációs folyamatában. Első lépésként szükséges, hogy az Állami Vagyon Alap (Fondul Proprietãøii de Stat) kormányszervek által kinevezett megbízottjai sorában biztosítsuk a nemzeti kisebbségekhez tartozó gazdasági szakértők részvételét. A testület felkérte György Béla Zsolt gazdasági ügyvezető alelnököt, hogy a Kéviselőház és a Szenátus gazdasági, illetve pénzügyi bizottságaiban részt vevő képviselőink és szenátoraink együttmőködésével dolgozzon ki és terjesszen elő javaslatokat a privatizációs folyamat általános kérdéseinek kezelésére.

Az Ügyvezető Elnökség megvitatta a megyei elnökökkel január 8-án Csíkszeredában tartandó tanácskozás tematikáját és napirendi pontjait. Úgyszintén napirenden szerepelt Magyari Nándor László ügyvezető alelnök beszámolója a január 15-én, Székelyudvarhelyen tartandó önkormányzati tanácskozás előkészítéséről.

Az Ügyvezető Elnökség tudomásul véve Iliescu elnöknek az 1989-es romániai eseményekről, valamint az 1990. márciusi marosvásárhelyi etnikai konfliktusokról megjelentetett történelmi értékelését, ezt elfogadhatatlannak minősíti és politikai érdekekből elkövetett történelmi hamisításnak tekinti. A történelmi valóság megfelelő rögzítésének szükségszerősége arra kötelezi az Ügyvezető Elnökséget, hogy rövid időn belül megjelentesse a kiadvány szakszerő bírálatát. Erre vonatkozóan a testület határozatot fogadott el.

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége táviratban üdvözli a Csallóközi Önkormányzatok január 8-án Komáromban tartandó konferenciáját. Az eseményt az európai folyamatok szellemében tett fontos lépésnek tekinti nemcsak az ottani, hanem az összeges, kisebbségben élő magyar közösség önazonosságának megőrzése szempontjából.

 

Kolozsvár, 1994. január 5.

 

                                                                                    Takács Csaba

                                                                                    ügyvezető elnök