1994. január 4., kedd II. évfolyam, 191. szám

***      1993. december 27-én a csíkszeredai polgármesteri hivatal dísztermében dr. Csedő Csaba megnyitó szavai után a Julianus Alapítvány kiosztotta évi díjait. A szórványlétben élő magyarok nemzeti tudatának és kultúrájának ápolásában, a megmaradást biztosító, gazdasági önszerveződést ösztönző cselekvésben, kíváló érdemeket szerzett egyházi és közéleti személyiségeknek Beder Tibor, az Alapítvány elnöke adta át Pálffy Árpád keramikus Julianus barátot ábrázoló mővét és a díszokleveleket. Az 1993. esztendő kitüntetettjei: Györgydeák Lajos csíkmenasági plébános, dr. Pálfalvi Attila kolozsvári egyetemi tanár, dr. Vencser László, a Caritas segélyszolgálat vezetője, Vetési László kolozsvári református lelkész, dr. Vinczeffy Zsolt gödöllői egyetemi tanár.

A díjazottakról laudációt mondott Beder Rozália, Makfalvy Zoltán, Ambrus Károly, Hegyi István, Lászlóffy Pál.

Az ünnepség után a csíkszeredai Mővészti Líceum és a Márton Áron Gimnázium tanárai és diákjai hangversenyt tartottak.

A kitüntetetteket és a jelenlevőket az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége és az EMKE Országos Elnöksége nevében dr. Kötő József ügyvezető elnök üdvözölte.

 

***      A Maros megyei RMDSZ folytatja a decemberben elkezdett téli falujárást, amelynek keretében alkalom teremtődik arra, hogy minél több magyarlakta településen politikusaink és szakembereink tájékozódjanak a sajátos, helyi gondokról.

Ezeken a találkozókon, amelyeken részt vesznek a megyei elnökség tagjai, megyei tanácstagok, képviselők és mezőgazdasági szakemberek, a falvak lakói egész sor gazdasági és társadalomszervezési gondot vetnek fel, köztük a Földtörvény alkalmazásának visszásságait, a gépállomások monopolhelyzetét, a gépi munkáért felszámolt irreális árakat, a gyári és csoportos gépvásárlás lehetőségeit, a kárpótlások kifizetését stb.

A találkozók hétről hétre program szerint zajlanak. A következő találkozó színhelye Kelmentelke, január 9-én, délután 4 órától.

 

***      1994. január 4-én délután, “lapzártakor” Kolozsváron ülésezett az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. Az idei első elnökségi ülésről holnapi számunkban adunk bővebb tájékoztatást.