1994. január 3., hétfő II. évfolyam, 190. szám

***      1993. december 28-án Markó Béla szövetségi elnök összehívta az RMDSZ bukaresti székházába a Külügyi Tanácsadó Testületet.

A tanácskozáson részt vettek: Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Csiha Tamás az SZKT ÁB elnöke, Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök, Verestóy Attila és Tokay György, az RMDSZ szenátusi illetve képviselőházi csoportjának elnökei, György Béla Zsolt ügyvezető gazdasági alelnök, Borbély Imre, az SZKT ÁB alelnöke, Szilágyi Zsolt és Pécsi Ferenc, a Képviselőház Külügyi Bizottságának tagjai, valamint Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.

Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke faxban üdvözölte a testület megalakulását, és sajnálattal közölte, hogy nem tud részt venni az alakuló ülésen.

A testület aktuális külpolitikai kérdéseket, valamint KTT mőködésével és szerepével kapcsolatos kérdéseket vitatott meg.

 

***      A Szatmár megyei RMDSZ 1993. december 30-án megtartott választmányi győlésén a szervezet jövőbeni munkája hatékonyabbá tételének érdekében kibővítették a megyei szervezet vezetőségét. A vezetőség tagjai lettek Szatmárnémeti, Nagykároly és Tasnád városi elnökei, valamint a Megyei Tanács és Szatmárnémeti Városi Tanácsa RMDSZ-frakciójának vezetői. A megyei RMDSZ így kiegészült vezetősége a következő: Pécsi Ferenc – tiszteletbeli elnök, Muzsnay Árpád – elnök, Szabó Károly, Szabó István, Csirák Csaba éa Kabai István – alelnökök, Kédér Ferenc, Csizek Tibor, Erdei D. István és Zeng László – tagok.

  1. folyamán minden hónap második és negyedik péntekén tartanak elnökségi, minden páratlan hónap negyedik péntekének délutánján pedig választmányi győlést. A január 28-án sorra kerülő idei első megyei választmányi győlés a Megyei Tanács múlt évi mőködését vitatja meg, E tanácskozásra bárkit szívesen látnak.

Döntés született arról, hogy a megyei, városi és községi tanácsosokkal ezentúl havonta találkozik a vezetőség, s ezekre a találkozókra meghívják az RMDSZ parlamenti képviselőit is.

A Demokratikus Konvenció pártjaival folytatott megbeszéléseken ezentúl részt vesz Szatmárnémeti városi RMDSZ szervezetének elnöke is, s az így négytagúvá bővült küldöttség tovább szorgalmazza a pártközi kapcsoltok erősítését, az egységes fellépést a megye politikai, gazdasági és kulturális élete kérdéseinek megoldásában.

A megyei RMDSZ által meghirdetett félnormás informatikus állás elnyerésére január 15-én tartanak versenyvizsgát, amelyre január 17-ig lehet jelentkezni.