1994. január 31., hétfő II. évfolyam, 210. szám

*** Az RMDSZ Markó Béla szövetségi elnök és Takács Csaba ügyvezető elnök kézjegyével ellátott Aide Mémoire-t juttatott el az Európa Tanácshoz az Európa Tanács teljes jogú tagságának elnyerésekor vállalt kötelezettségek betartásáról Romániában.
A dokumentum hangsúlyozza, hogy az Európa Tanács tagállamainak demokratikus tapasztalatai szellemében megfogalmazott ajánlásokat az RMDSZ fenntartás nélkül támogatja, és úgy véli, hogy ezek nélkülözhetetlenek a román társadalom demokratikus átalakításának, Románia európai integrációjának folyamatában. Az Európa Tanács romániai jelentéstevőihez eljuttatott Emlékeztető négy kategóriába osztja azokat az ajánlásokat, amelyek valóra váltására Románia kötelezettséget vállal, de amelyek megvalósítására a hatalmon lévő politikai erők, a kormány nem mutat politikai akaratot:
1. Nemzetközi egyezmények aláírása és ratifikálása;
2. Nemzeti kisebbségi jogokkal kapcsolatos kérdések;
3. Jogalkotásra vonatkozó kérdések;
4. Jogállamiságra vonatkozó kérdések.
A dokumentum a teljesség igénye nélkül felsorolja azokat a megoldásra, rendezésre váró kérdéseket – az anyanyelv használata, a kétnyelvő feliratok alkalmazása, az esélyegyenlőség biztosítása, a nemzetiségi és az oktatásügyi törvények elfogadása, a hatalmi ágak szétválasztása, a bírói hatalom függetlensége, a decentralizáció, az államosított egyházi javak visszaszolgáltatása, az elektronikus sajtó függetlensége, az etnikai alapon elítéltek helyzetének sürgôs megoldása stb. – amelyeket az RMDSZ nélkülözhetetlennek tart Románia európai struktúrákba való beilleszkedéséhez, és kifejezi érdekképviseleti szövetségünk reményét, hogy az Európa Tanács megtalálja azokat a hatékony eszközöket, amelyekkel támogathatja országunkat az európai struktúrákba való tényleges beilleszkedés érdekében.

*** 1994. január 27-én Nagyenyedre látogatott Duray Miklós, a szlovákiai Együttélés Politikai Mozgalom elnöke és Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke. Meghívottként jelen volt Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke. A vendégek ellátogattak a nagyenyedi RMDSZ-székházba, ahol találkoztak a szövetség Fehér megyei elnökségével.
Ezután a református Vártemplomban nyílt fórumra került sor, amelyen a vendégek válaszoltak az egybegyőltek kérdéseire. Szóba kerültek olyan kérdések, mint a révkomáromi önkormányzati tanácskozás, az Együttélés által a kisebbségi érdekvédelemben követett elvek, az autonómia szórványvidéki alkalmazásának módozatai, a Románia ET-felvételekor vállalt kötelezettségek teljesítésének halogatása.
A vendégek ezt követően találkoztak a Bethlen Gábor Kollégium diákjaival és tanári karával.

*** A Hargita megyébe kihelyezett szenátusi frakcióülések keretében Verestóy Attila, Hajdú Gábor, Kozsokár Gábor, Magyari Lajos, Szabó Károly, Hosszú Zoltán, Seres Dénes és Incze Tibor szenátorok, valamint meghívottként Antal István, Asztalos Ferenc és Nagy Benedek képviselők január 28-án Gyergyószentmiklóson, 29-én Székelyudvarhelyen, január 30-án Szentegyházán és Székelykeresztúron találkoztak a választópolgárokkal. A gyergyószentmiklósi és székelyudvarhelyi tanácskozásokon részt vett Markó Béla szenátor, szövetségi elnök is. A nagy érdeklődést kiváltott találkozókon – minden helységben több százan vettek részt, a székelyudvarhelyi ülést az UTV helyi kábeltelevízió egyenes adásban közvetítette – a hazai magyar társadalom életének, az RMDSZ tevékenységének szinte minden területét átfogó kérdések hangzottak el, amelyek a választópolgárok, a helyi közösségek valós, mindennapi gondjait tükrözték, s amelyekre a szenátorok érdemben és közmegelégedésre válaszoltak.

*** 1994. január 29-én, szombaton délután Marosvásárhelyen, a Vártemplomban Első kézből címmel vitafórumot rendeztek, amelyen részt vett Duray Miklós, a szlovákiai Együttélés Politikai Mozgalom elnöke, Markó Béla szövetségi elnök és Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke. A nagyszámú hallgatóság előtt lezajlott, istentisztelettel egybekötött fórumon kérdések hangzottak el a szlovákiai magyarság helyzetéről, a két magyar közösség gondjairól, különbözô autonómiaelképzelésekről, amelyekre mindhárom meghívott válaszolt. A rendezvényt rövid sajtóértkezlet követte.

*** A háromszéki RMDSZ Megyei Képviselők Tanácsa Állásfoglalást tett közzé a megyében 1992 óta, a Hargita-Kovászna Jelentés hatására megsokasodott és felerősödött magyarságellenes, diszkriminatív intézkedésekkel, illetve az azok kierőszakolását célzó próbálkozásokkal kapcsolatban.
Miután felsorolja a Kovászna megyei lakosság 76 százalékát kitevő magyarságot számos tekintetben – oktatásban, a helyi adminisztrációban és államhatalomban, a különböző gazdasági és társadalmi intézmények,vállalatok vezető testületeiben való reprezentativitás, mőemlékek kisajátítása terén – ért diszkriminatív, sértő intézkedéseket, a dokumentum felhívja az ország illetékes hatalmi szerveinek, a demokratikus politikai szervezeteknek, a civil szerveződéseknek és a nemzetközi fórumoknak a figyelmét a “kialakulóban lévő, egyre veszélyesebb helyzetre, valamint arra, hogy amennyiben kisebb-nagyobb csoportok nem kívánatos cselekedetekre ragadtatják magukat, azért a felelősség elsősorban azoké, akik e helyzetet cselekvőleg létrehozták, vagy hallgatásukkal, tétlenségükkel elősegítették annak létrejöttét”.

*** 1994. január 28-án és 29-én a németországi Hanns Seidel Alapítvány és a Keresztény Demokrata Nemzeti Parasztpárt Ifjúsági Szervezete Fiatalok a nagy Európában címmel szemináriumot szerveztek Bukarestben. A rendezvényen előadást tartott az Alapítvány bukaresti képviselője, Horst W. Kossack, Mircea Ciumara KDNPP-képviselő, Richard Verma, az amerikai National Democratic Institute képviselője és Aurora Stupcaru, az Ifjúság- és Sportügyi Minisztérium melett mőködő Ifjúsági Intézet kutatója. A szemináriumon jelen volt Niculescu Antal, az RMDSZ Elnöki Hivatalának politikai tanácsosa.

*** 1994. január 31-től megváltozott a bukaresti Elnöki Hivatal harmadik telefon/fax száma is: az eddigi 663 35 69 helyett az új szám: 212 05 69.
Az Elnöki Hivatal új telefonszámai tehát: 01/212 05 69; 01/321 49 35; 01/212 16 75.
Valamennyi egyben fax is!