1994. február 1., kedd II. évfolyam, 211. szám

*** 1994. január 15-e és február 1-e között Bíró Anna-Mária, az Elnöki Hivatal külpolitikai tanácsosa Markó Béla szövetségi elnök megbízásából Svédországba és Norvégiába látogatott.
A hivatalos látogatás során Bíró Anna-Mária Stockholmban megbeszélést folytatott többek között Ian Nyberggel, a svéd külügyminisztérium első titkárával, Göran Lennmarker parlamenti képviselővel, a külügyminiszter tanácsosával, Ingmar Karlsson nagykövettel, a svéd külügyminiszter speciális tanácsosával, Prof. Daniel Tarschysszel, a svéd parlament külügyi bizottságának elnökével, valamint a jelenlegi kormánykoalíció pártjának képviselőivel. Románia stockholmi nagykövetségén Radu Gogu második beosztott fogadta az RMDSZ képviselőjét.
Január 24–26-a között Bíró Anna-Mária a Helsinki Bizottság meghívására Oslóban tett látogatást. A norvég fővárosban Björn Vidar Gabrielsennel, a külügyminisztérium első beosztottjával, a parlamentben pedig több párt képviselőjével találkozott a tanácsos. A Norvég Emberjogi Intézetben Bíró Anna-Máriát Asbjorn Eide, az intézet igazgatója fogadta.

*** Január 27–28-án a bukaresti Municípiumi Tanács háromtagú küldöttsége, Radu Lucian helyettes főpolgármester vezetésével Debrecenbe látogatott, a város polgármesterének és önkormányzatának a meghívására. A küldöttség tagja volt Czédly József, bukaresti RMDSZ-tanácsos, a fővárosi tanács pénzügyi és költségvetési bizottságának elnöke is.
Az utazás elsődleges célja az volt, hogy a bukaresti városgazdák megismerkedjenek a debreceni Önkormányzat és az osztrák ASA cég között létrejött megállapodás alapján Debrecenben üzembe helyezett korszerő, környezetkímélő szemétégető-telep mőszaki jellemzőivel, mőködésével, romániai megépítésének technikai és gadasági feltételeivel.
A látogatás során megegyezés jött létre arról, hogy március folyamán az osztrák cég külföldi üzletekért felelős igazgatója Romániába látogat, s ez alkalommal lefektetik az alapját egy, a debrecenihez hasonló korszerő szeméttelep bukaresti megépítésének. Hasonló megegyezésre van kilátás egy Brassóban megépítendő szemétégető létesítésére is.

*** 1994. január 28-án, Nagyváradon, a MÚRE és az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Mővelődés- és Egyházügyi Főosztályának kezdeményezésére tanácskozást tartottak a romániai magyar lap- és könyvkiadók képviselői. A lényegében azonos gondokkal küszködő lap, és könyvkiadókat képviselő közel 40 résztvevő elhatározta: a válságos helyzet megoldása érdekében létrehozza a külön jogi személyekként mőködő Lapkiadó Szövetséget és a Könyvkiadók Egyesületét. Ennek érdekében mőködési szabályzattervezettel kidolgozó bizottságokat hoztak létre, és 1994. április 9-ére összehívták Kolozsvárra az alakuló közgyőlést. A résztvevők ugyanakkor azt is elhatározták, hogy a két testület közös irodát mőködtet, létrehoz egy konzultációs bizottságot az egymást átfedő feladatok megoldására. Ennek létrehozása is a kolozsvári tanácskozás feladata lesz.

*** 1994. január 29-én, Kolozsváron, az Apáczai Csere János Líceumban megalakult a Romániai Magyar Népfőiskolák és Közösségfejlesztők Társasága. Erdély minden tájegységéről és Bukarestből összesereglett magyar közmővelődési egyesületeink vezetőit Takács Csaba köszöntötte. A Magyar Köztársaság bukaresti Nagykövetsége részéről Alföldi László tisztelte meg a tanácskozást. Az összejövetelre az RMDSZ ÜE Mővelődés- és Egyházügyi Főosztályának és az EMKE Országos Elnökségének kezdeményezése nyomán került sor.
A Társaság célja a romániai magyar hivatalos oktatáson kívüli, felnőttképzéssel foglalkozó civil társadalmi szervezetek összefogása és tevékenységeinek összehangolása, valamint népfőiskolai tanfolyamok szervezése. Az egybegyültek kidolgozták és megszavazták a Társaság Alapszabályzatát.
Az új Társaság elnöke dr. Egyed Ákos professzor, titkára Dáné Tibor Kálmán. Regionális társelnököknek választották Csirák Csabát (Szatmárnémeti), Matekovits Máriát (Arad), Révész Erzsébetet (Kolozsvár), Garda Dezsőt (Gyergyószentmiklós), Bódog Erzsébetet (Brassó) és dr. Ábrám Zoltánt (Marosvásárhely).

*** “Lapzártakor” az RMDSZ delegációja – Markó Béla, Takács Csaba, Verestóy Attila, Tokay György, Kolumbán Gábor és Márton Árpád – Ion Iliescu államelnökkel folytatott megbeszélést a Cotroceni Palotában. A megbeszélés részletesebb ismertetésére visszatérünk.