1994. január 18., kedd II. évfolyam, 201. szám

***      1994. január 14-én a nagyenyedi RMDSZ választási közgyőlést tartott. A testület úgy döntött, hogy a hatékonyabb munka érdekében a nagyenyedi vezetőséget a megyei elnökségbe olvasztják. A közgyőlés a megyei elnökségre bízta a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket.

 

***      Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének vezetősége folytatja az 1993. januárjában elkezdett falujárást. A “terepjáró csoportokban” a megyei elnökség tagjait minden alkalommal egy-két önkormányzati- és parlamenti képviselő, valamint gazdasági szakemberek is kísérték.

A szombaton, január 15-én Mérában sorra került találkozón jelen volt Buchwald Péter szenátor, Gyémánt Mihály szervezési alelnök, a szenátori iroda vezetője, Bódis András, az RMGE megyei titkára, valamint Deák Ferenc, a kisbácsi RMDSZ szervezet elnöke. A találkozón elhangzott egyik javaslat szerint Méra, Szucság és Kisbács közötti tájegységi körzetet kellene létrehozni.

Vasárnap, január 16-án Inaktelkére, Egeresre és Jegenyébe látogatott Szabó Zsolt, a megyei szervezet társadalomszervezési alelnöke, Farkas Zoltán faluszervezési alelnök, az RMGE országos ügyvezető alelnöke, Sinkó István jogász, parlamenti képviselő és Boros János városi tanácsos. A nagy érdeklődésnek örvendett találkozón szervezési, gazdasági és a Földtörvény alkalmazásával kapcsolatos kérdésekről, valamint a mákófalvi központú Mákófalva, Jegenye, Egeres, Bogártelke, Türe, Vista és Inaktelke közötti tájegységi “szövetkezés” létrehozásáról tárgyaltak.

 

***      A Szatmár megyei Tanács kezdeményezésére január 14-én megbeszélést folytattak a megye RMDSZ-polgármesterei és alpolgármesterei. A tanácsi munka szerteágazó kérdéseinek sorát megvitató győlésen elhatározták, hogy ezentúl minden hónap utolsó péntekén rendeznek hasonló találkozót. A február 25-i tanácskozáson a települések beruházási tervét és feladatait vitatják meg.

A Megyei Tanács RMDSZ-frakciója javaslatára egy-egy községi tanácsülést követően a megye RMDSZ-tanácsosai rendszeres véleménycserére kerítenek majd sort. Döntés született arról is, hogy az elkövetkező hónapokban a tanácsosok Szatmár megye településein szervezett népgyőléseken számolnak be tevékenységükről a választóiknak.

 

***      Január 15-én szakszervezeti elnökökkel találkoztak a Romániai Demokratikus Konvenció Szatmár megyei pártjainak a vezetői. A közel öt óra hosszat tartó eszmecsere alatt, a RDK válságprogramjának ismertetését követően álláspontok egyeztetésére, valamint a véleménykülönbségek tisztázására került sor. A résztvevők rendszeresíteni szeretnék a találkozókat azért, hogy a politikai pártok és a szakszervezetek időben egyeztessenek és eredményesen segítsenek egymásnak. Megvitatásra került sor Szatmár megye tanácsának a Kárpát-Eurórégióhoz való csatlakozása is. mint kiderült, ez a lépés elsősorban gazdasági és nem politikai célokat szolgál.

 

***      A tövisháti települések vasárnapi, január 16-i istentiszteleteit követően RMDSZ-fórumot rendeztek. Délelőtt Hadadon, délután pedig Lelén találkozott a falu lakóival a szervezet megyei elnöke. A Szatmárnémetitől legátvolabb eső két falu tanácsosai elhatározták, hogy február 13-án népgyőlést hívnak össze, melyen Hadad és Lele tanácsosainak tevékenysége valamint gazdasági kérdései lesznek a központi témák. A népgyőlésre meghívják az RMDSZ Szatmár megyei parlamenti képviselőit és a Megyei Tanács RMDSZ-frakciójának tagjait.

 

***      1994. január 16-án a Fehér megyei RMDSZ-vezetőség találkozót szervezett Székelykocsárd és Felvinc magyar közösségével. A megbeszélésen a Földtörvény jogi hézagairól, a mezőgazdasági társulásoktól követelt jövedelemadóról, az egyházi javak visszaszolgáltatásáról, a gazdakörök faluközösségeinek szerepéről, valamint a kárpótlási jegyekről esett szó. Incze Tibor RMDSZ-szenátor, a Szenátus munkálatainak különböző aspektusairól számolt be a jelenlevőknek.