1994. január 17., hétfő II. évfolyam, 200. szám

***      A székelyudvarhelyi polgármester, Ferenczi Ferenc üdvözlő szavaival kezdődött szombaton, 1994. január 15-én, az önkormányzati tanácskozás, melyen mintegy 90, RMDSZ- listán megválasztott önkormányzati képviselő, polgármester és polgármester helyettes mellett Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök, Magyari Nándor László önkormányzat- és reformügyi alelnök, György Béla Zsolt gazdasági alelnök vett részt és szólt hozzá a napirendhez.

Markó Béla bevezetőjében elmondotta, hogy az RMDSZ, miközben folyamatosan végzi a politikai munkát, aktívan részt vesz a törvényhozásban, jogi csatározásokat folytat és igyekszik a jogorvoslást és a belső önrendelkezési tevékenységet hatékonnyá tenni, átgondolta és felmérte az önkormányzati testületek fontosságát, a kapcsolattartás és az együttmőködés jelentőségét. A már meglévő törvényes keretek között megpróbálja összehangolni az egész romániai magyarságot, a civil társadalom vetületeit, elemeit, szellemét. Elsőrendő és nagyon nagy szerep hárul önkormányzatainkra a meglévő szőkös keretek között is, hiszen mindennapi tevékenységünk végső soron a keretek tágításának a lehetőségét is magában hordja.

Takács Csaba kiemelte, hogy az önkormányzatoknak óriási szerepe van a jogállam, a demokrácia, a demokratikus intézmények megerősítéséért vívott állandó harcban. A belső választásokat, amelyekről a kongresszus határozott, ez év végéig meg kell szerveznünk, és ezek az önkormányzati testületek aktív és átgondolt tevékenységére fognak utalni.

A megbeszélés tárgya két nagy témakör és számos, ezekhez kapcsolódó kérdés volt. Elsőként a Szövetség és a listáin megválasztott önkormányzati képviselők, valamint polgármesterek kapcsolatrendszerét vették számba. Több előadás is elemezte ezt a kérdéskört. (Az önkormányzati felmérés előzetes szociológiai kiértékelése; Az RMDSZ és az önkormányzatok kapcsolatrendszere; A szövetségi testületek közötti politikai viszonyokról; Az RMDSZ és az önkormányzatok kapcsolattartásának Maros megyei gyakorlata. Ezeket az írott szövegeket megjelentetjük.) Az előadásokból, majd hozzászólásokból kialakított diagnózis alapján fogalmazódtak meg rövid és hosszú távú elképzelések.

A tanácskozás másik témája keretében a helyi önkormányzatok gazdasági lehetőségeit, az önkormányzati tevékenység napi problémáit vette számba a gazdasági alelnök rövid előadása és a mintegy húsz hozzászólás. Szó esett többek között a 69-es Törvény hiányosságairól, a költségvetést szabályozó törvény hiányáról, az RMDSZ és az önkormányzatok tevékenységének összehangolásából eredő lehetőségekről, a faluturizmus esélyeiről.

Elhatározták, hogy az Önkormányzati és Reformügyi Főosztály átfogó anyagot fog összeállítani az elhangzott és az írásba foglalt javaslatok alapján (egy vitaindítót kézhez kaptak az ülés vezetői) önkormányzatokkal kapcsolatos legfontosabb kérdésekről-sérelmekről, változtatásra váró szabályozásokról. Az egésznapos megbeszélés nem csak hasznos eszmecsere kerete volt, hanem ugyanakkor elhatározták az ehhez hasonló rendezvények rendszeresítését, intézményesítését. Ennek érdekében a közeljövőben összehívják az RMDSZ Országos Önkormányzati Konferenciáját, amely a továbbiakban rendszeresen fog tevékenykedni. Az SZKT Önkormányzati Bizottsága és az Ügyvezető Elnökség javaslatot dolgoz ki a Konferencia szabályzatáról, tevékenységi formáinak tervéről és tematikájáról.

Az RMDSZ önkormányzati képviselői székelyudvarhelyi tanácskozásának résztvevői a hazai és a nemzetközi közvéleményhez szóló felhívást fogadtak el, amelyben tiltakoztak Gheorghe Funar kolozsvári polgármester újabb, a magyar mőemlékek meggyalázását célzó provokációsorozata ellen.

 

***      1994. január 15-én Nagyváradon az RMDSZ Bihar megyei vezetősége találkozott a megye RMDSZ-listán megválasztott polgármestereivel és alpolgármestereivel. A találkozón részt vettek a Bihar megyei RMDSZ honatyák közül Dr. Csapó József szenátor, illetve Rákóczi Lajos és Székely Ervin képviselők is. Az egész napos találkozó alkalmat adott annak vizsgálatára, hogy miképpen viszonyultak a Bihar megyei helyi közigazgatás legilletékesebb tisztségviselői az Ügyvezető Elnökség 1993. november 23-i határozatához, milyen további lépések szükségesek a határozat mihamarabbi lehetőleg egységes végrehajtása érdekében. Szóba került továbbá a kárpótlási folyamat pillanatnyi helyzete, a hatékonyabb információáramoltatás szükségessége, a gyakoribb találkozók igénye. A résztvevők elhatározták, hogy 1994. február 12-re összehívják az RMDSZ Bihar megyei szervezeteinek Önkormányzati Konferenciáját.