1994. január 10., hétfő II. évfolyam, 195. szám

***      Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége nevében Takács Csaba ügyvezető elnök a következő táviratot küldte Pásztor Jánosnak, a Csallóközi Városok és Falvak Tanácsa elnökének, Révkomárom polgármesterének:

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Ügyvezető Elnöksége, értesülve arról, hogy január 8-án – a jogtalan támadások és úszítási kísérletek ellenére – megtartják tervezett országos nagygyőlésüket, üdvözli a tanácskozás részvevőit. A Felhívásukban megfogalmazott alapelveket mi is magunkénak valljuk. Véleményünk szerint, az érvényes nemzetközi dokumentumokra, köztük az Európa Tanács 1201-es Ajánlására támaszkodva, a kisebbségben élő Kárpát-medencei magyar közösségek helyzetének rendezésére országaink európai integrációjának egyik alapvető feltétele. Nemrég kidolgozott, a Nemzeti kisebbségek és autonóm közösségek jogait szabályozó törvénytervezetünkben mi is ezekből az alapelvekből indultunk ki, és hasonló következményekre jutottunk.

Úgy véljük, hogy kötelességünk egymásra – és általában a kelet-közép európai kisebbségek sorsára – odafigyelni, egymás demokratikus törekvéseit támogatni.

Tisztelt Naggyőlés, kifejezzük meggyőződésünket, hogy a helyes úton járnak, amely az ottani magyarság és szlovákság valós érdekeit szolgálja.

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk Önöknek sikeres és jó munkát.

 

Tisztelettel,

Takács A. Csaba

az RMDSZ ügyvezető elnöke

 

***      A Gazdasági Főosztály szervezésében 1994. január 8-án Csíkszeredában a megyei és területi szervezetek elnökeinek, illetve azok megbízottjainak részvételével tanácskozás zajlott le a magyarországi Kárpótlási törvény alapján kárpótlásra jogosultak számára az RMDSZ részéről nyújtandó segítség kérdéskörében. A tanácskozáson, amelynek munkálatait Takács Csaba ügyvezető elnök vezette, jelen volt György Béla Zsolt gazdasági alelnök, Somai József szervezési és Magyari Nándor László önkormányzat- és reformügyi alelnök is. A résztvevők megvitatták a Gazdasági Főosztály által készített tájékoztatót, amelyet az RMDSZ megyei és területi szervezetei útján rövidesen eljuttat minden kárpótlásra jogosultnak.

 

***      Az Ügyvezető Elnökség e heti ülését 1994. január 11-e, kedd helyett, 1994. január 12-én, szerdán tartja Kolozsváron a Pavlov utca 21. szám alatti székházában, ahol az RMDSZ vezetősége 17 órai kezdettel sajtóértekezletet is tart. A sajtóértekezleten a Szövetség címő lap első számát is bemutatják.

 

***      A Magyar Középiskolások Országos Szövetsége (MAKOSZ) 1994. január 8-án és 9-én tartotta Kongresszusát Nagyváradon.

Az RMDSZ vezetése részéről jelen volt a Kongresszuson Fülöp Fischer Ildikó, oktatás- és ifjúságügyi ügyvezető alelnök. Markó Béla szövetségi elnök levélben üdvözölte a középiskolások Fórumát.

A kongresszus új Alapszabályzatot fogadott el és megválasztotta a MAKOSZ új elnökségét.

 

***      1994. január 8-án, Kolozsváron, a Protestáns Teológia Dísztermében megalakult a romániai magyar képzőmővészek, iparmővészek, mőkritikusok érdekvédelmi szövetsége, a Barabás Miklós Céh.

A szülőföldhöz és az egyetemes magyarsághoz való kettős kötődés jegyében, felvállalva a Kós és Szolnay alapította Céh szellemi folytonosságát, a kezdeményezők meghívására összeült neves alkotók elfogadták az Abódi Nagy Béla, Balogh Ferenc, Kancsura István, Károly Sándor és Veress Pál által kidolgozott Alapszabályzatot, és megválasztották kilenctagú választmányukat. A tisztségviselők első ülésükön a Barabás Miklós Céh elnökének, Kancsura Istvánt választották, alelnököknek pedig Jakobovits Miklóst és Kazinczy Gábort. A közgyőlés a Céh tiszteletbeli elnökévé egyhangúlag Abódi Nagy Bélát választotta.

Az alakuló ülést levélben köszöntötte Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke. Dr. Kötő József ügyvezető alelnök felszólalásában hangsúlyozta az önszerveződő egyesület jelentőségét intézményrendszerünk építésében, értékteremtő, szellemi tevékenységünk ösztönzésében.